KASPERSKY SALES NETWORK | CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY | CAREER  
 

Kaspersky Sales Network
 1. Skopje
 2. AMC Kompjuteri- direkcija
  ul. Mosa Pijade bb
  1000 SKOPJE
  dejan.sokolovski@amc.com.mk
  ljupco.krsteski@amc.com.mk
 3. AMC Soravia
  ul. Mosa Pijade bb
  1000 SKOPJE
  02/3230 799; 3290 011; 071 232 832
  dejan.sokolovski@amc.com.mk
  ljupco.krsteski@amc.com.mk
 4. AMC Megastor
  bul. Kliment Ohridski bb
  1000 SKOPJE
  02/3111 132
  Atanas.Pavlovski@amc.com.mk
 5. AMC Servis
  ul. Mosa Pijade bb
  1000 SKOPJE
  076/298 661
  Dnenad.dukovski@amc.com.mk
  viktor.atanasovski@amc.com.mk
 6. DUNA KOMPJUTERI
  1000 SKOPJE
  3104 523
  valentina.ivanovska@duna.mk
  bojan@dunacomp.com.mk
 7. Drustvo za proizvodstvo, trgovija i uslugi SOFTEJDZ DOOEL
  ul. Aleksandar Makedonski TC Estakada lok.290
  1000 SKOPJE
  070/330 600, 3161 851; 3223 105
  toto@tnt.net.mk
  contact@tnt.net.mk
  goce@tnt.net.mk
 8. TNT IT Market - GTC
  Kej 13 ti Noemvri GTC Suteren lok. 290
  1000 SKOPJE
  3223 105
  contact@tnt.net.mk
  goce@tnt.net.mk
 9. TNT IT Market
  RAMSTOR ul.Mito Hadzivasilevski Jasmin bb lok 31
  1000 SKOPJE
  3213 172
  contact@tnt.net.mk;
 10. BUG COMPUTERS
  ul. Prashka 88-a
  1000 SKOPJE
  3092 674;075/333 073
  riste@bug.com.mk
 11. BO_SA KOMPJUTERI
  bul.Kuzman Josifovski Pitu 28A lok.22
  1000 SKOPJE
  078/233 397
  Gbosakompjuteri@gmail.com
 12. VORTEX COMPUTERS
  bul. Jane Sandanski 78 lok.1 TC Biser
  1000 SKOPJE
  070/274 064; 2400 451
  tose.zarinski@vortex.com.mk
 13. MAKS KOMPJUTERI
  ul. Stipska 5
  1000 SKOPJE
  3123 262;075/584 455
  makskompjuteri@gmail.com
 14. M-NETWORK
  ul.Luka Gerov br.53
  1000 SKOPJE
  5511 490; 070/550 508; 076/445 546
  sales@m-network.com.mk;
 15. QUANTUM COMPUTERS
  bul.Partizanski odredi bb, lokal 2
  1000 SKOPJE
  3092 857; 3092 658; 070/381 745
  mitko@quantumcomputers.com.mk
 16. Kompjuterski biznis centrum -INFOSTOR DOOEL (K.B.C. - Infostor)
  bul. Koco Racin bb-Kompleks Olimpiski Bazen
  1000 SKOPJE
  2401 010 lok.102
  infostor@digicom.com.mk
  jovica@digicom.com.mk
 17. TPDU DELFI CD Podruznica Tehnomaks
  ul.Mramorec 6-b
  1000 SKOPJE
  2036 639; 075/464 644;
  071/293 569
  tehnomaks@gmail.com
 18. Contrex Computers
  ul. Bukureska 5
  1000 SKOPJE
  3063 345; 070/254 684
  katerina@contrex.com.mk
 19. Nevada Computers
  ul.Naroden Front br.19a, lok.21, kat:1-vi TC Beverli Hils
  1000 SKOPJE
  3216 076; 6121 205
  futureshop-sk@nevada.com.mk
 20. Wizard Systems
  Kuzman J.-Pitu 26 lok.6
  1000 SKOPJE
  2469 999; 075/282 525
  violeta.saleva@wizard.com.mk
 21. ANTARIAS
  Kuzman J.-Pitu T.C.Skopjanka br.46 lok. 17
  1000 SKOPJE
  2400-983-finansii; 2401-777
  office@antarias.com.mk;
  srecko.p@antarias.com.mk;
 22. ANTARIAS 1
  ul.Bojmija br. 1/2-4
  1000 SKOPJE
  2461 276
  antarias1@antarias.com.mk;
 23. ANTARIAS 2 bul.Partizanski odredi br 46 lok 5
  SKOPJE 1000
  3070-922
  antarias2@antarias.com.mk
 24. ANTARIAS 3
  bul.Partizanski odredi br 23 lok 6
  1000 SKOPJE
  323 2895
  antarias3@antarias.com.mk
 25. ANTARIAS 10
  ul. Jane Sandanski br 109 lok 2
  1000 SKOPJE
  2435 475
  antarias10@antarias.com.mk
 26. Omnia
  bul. Partizanski Odredi 111
  1000 SKOPJE
  3061 192
  prodazba@omnia.com.mk;
 27. 2 BE
  ul. Skupi bb
  1000 SKOPJE
  070/402 454; 3216 797
  alek.m@2be.com.mk
  robi.h@2be.com.mk
 28. 2 BE-GTC
  GTC Kej 13-ti Noemvri lokal ija 5100 sekc
  1000 SKOPJE
  023/115 202; 070 402 441
  gtc@2be.com.mk
 29. 2 BE-Bunjakovec
  TC Bunjakovec bul. Partizanski odredi br 1/1 lokal 11
  1000 SKOPJE
  023/217 460
  bunjakovec@2be.com.mk
 30. 2 BE-Dracevo
  ul.Ratko Mitrovik 75-a
  1000 SKOPJE
  022/792 633
  dracevo@2be.com.mk
 31. Fornet DOOEL
  bul. Kuzman Josifovski Pitu 2
  SKOPJE 1000
  3212 161; 3290 170
  saso_b@fornet.com.mk
  jovan@fornet.com.mk

 32. Kumanovo
 33. AMC Kumanovo
  ul.Ivo Lola Ribar 41
  1300 KUMANOVO
  031/437 666
  Zoran.Cvetkovic@amc.com.mk
 34. SOFTMAK
  ul. Mosa Pijade 18 lokal 2
  1300 KUMANOVO
  031/437 333
  softmak@softmak.com.mk
 35. MOBI 3 ul.
  Leninova 5
  1300 KUMANOVO
  070/912 032; 070/837 313
  mobi3g@gmail.com
 36. BIT-MAK
  ul.Kiril I Metodij 7
  1300 KUMANOVO
  031/416 141; 070/211 004; 078/211 204; 070/236 280; 070/236 440
  bitmak@mt.net.mk
 37. ANTARIAS 13
  Plostad Marsal Tito br. 1/2-4
  1300 KUMANOVO
  031/415 194; 078/299 132; 077/899 430
  antarias13@antarias.com.mk
 38. 2 BE-Kumanovo
  Plostad Marshal Tito bb
  1300 KUMANOVO
  031/438 556
  kumanovo@2be.com.mk
 39. DBS DOOEL
  ul. Srbo Tomovik 38
  1300 KUMANOVO
  031/411 551; 031/437 620; 075 283 503; 075 236 501
  info@dbs.com.mk
  aleksandar.sazdov@dbs.com.mk
 40. MAPAS DRAGAN DOOEL
  ul. Narodna revolucija 18
  1300 KUMANOVO
  031/415 100

 41. Tetovo
 42. 2 BE-Tetovo
  ul. Marsal Tito 54
  1200 TETOVO
  044/353 390
  tetovo@2be.com.mk
 43. AMC Tetovo
  ul. Blagoja Toska 216/2
  1200 TETOVO
  044/343 177
  Zoran.Ilic@amc.com.mk
 44. INFOS DOOEL
  ul. Dimo Gavrovski Kara 46
  1200 TETOVO
  044/344 284; 071/275 056
  infosmk@t-home.mk
 45. TIMES COMPUTERS
  ul.M.A.Cento 19
  1200 TETOVO
  044/341 526
  info@times-computers.com
  timescomp@gmail.com
 46. TETNET PRO-DIREKCIJA
  Ilindenska bb
  1200 TETOVO
  044/341 066; 070/333 577; 070/240 796
  info@tetnet-pro.com
  burim.murtezani@gmail.com
 47. INFOS DOOEL
  ul. Dimo Gavrovski Kara 46
  1200 TETOVO
  044/344 284; 071/275 056
  infosmk@t-home.mk
 48. TIMES COMPUTERS
  ul.M.A.Cento 19
  1200 TETOVO
  044/341 526
  info@times-computers.com
  timescomp@gmail.com
 49. TETNET PRO-DIREKCIJA
  Ilindenska bb
  1200 TETOVO
  044/341 066; 070/333 577; 070/240 796
  info@tetnet-pro.com
  burim.murtezani@gmail.com
 50. Tetnet Pro 1
  Ilindenska bb (Trgovski centar)
  1200 TETOVO
  044/341 066; 075/235 298
  info@tetnet-pro.com
 51. Tetnet Pro 2
  Ilindenska 208
  1200 TETOVO
  075/235 297
  info@tetnet-pro.com
 52. ANTARIAS 9
  ul. Marsal Tito br 54
  1200 TETOVO
  044/334 120
  antarias9@antarias.com.mk
 53. Unixitech Solutions Dooel
  ul. Straso Pindzur 86
  1200 TETOVO
  44/330 060; 070/289 799
  ilir@unixitech.com

 54. Veles
 55. AMC Veles
  ul. Blagoj Gorev bb
  1400 VELES
  043/211 262
  Goran.Nedelkov@amc.com.mk;
 56. MILENIUM KOMPJUTERI
  ul.Vladimir Nazor 10
  1400 VELES
  043/221 062; 071/213 754
  mileniumcom@t-home.mk
 57. 2 BE-Veles
  ul.Blagoj Gorev 61
  1400 VELES
  04/3211 428
  veles@2be.com.mk
 58. KING SOFT KOMPANI
  ul. Alekso Demnioski 3
  1400 VELES
  043/211 881; 043/211-882
  kingsoftcomputers@hotmail.com
 59. Stip
 60. AMC Stip
  ul. Vanco Prke bb
  2000 STIP
  032/391 393
  rade.donev@amc.com.mk
 61. ANEL COMPUTERS
  ul. Gjorce Petrov 6/2
  2000 STIP
  070/210 949; 032/389 459; 032/380 459
  e-shop@anel.mk
 62. ANTARIAS 4
  ul.Vanco Prke bb
  2000 STIP
  032/387 855
  antarias4@antarias.com.mk
 63. 2 BE-Stip
  ul.Vanco Prke 74
  2000 STIP
  032/390 780
  stip@2be.com.mk
 64. Strumica
 65. AMC AMC Strumica
  ul. Kuzman Josifovski Pitu 2
  2400 STRUMICA
  034/349 300
  Stefan.Kocovski@amc.com.mk
 66. Megasoft DOOEL-direkcija
  ul. Bratstvo Edinstvo 36-a
  2400 STRUMICA
  071/239 101
  goce@megasoft.mk;
 67. Megasoft DOOEL
  ul. Bratstvo Edinstvo 36-a
  2400 STRUMICA
  prodazba@megasoft.mk;
 68. Megasoft DOOEL
  ul. Bratstvo Edinstvo 36-a
  2400 STRUMICA
  global@megasoft.mk
 69. ANTARIAS 8
  br 49/7 TC Global 26 lok.6
  2400 STRUMICA
  034/330 449
  antarias8@antarias.com.mk
 70. ADMIN DOOEL
  ul. Mladinska 100/4
  2420 STRUMICA
  070/540 666; 077/540
  bobamkd@gmail.com
 71. RSC DOO-river Soft Strumica
  ul.Vasil Surcev 9
  2400 STRUMICA
  034/340 020; 034/340 443
  strumica@riversoft.com.mk
 72. Boki Kompjuteri DOOEL
  Prvi Maj 4a
  2400 STRUMICA
  075/408 761; 034/324 435; 034/320 435
  boki_sr@t-home.mk
 73. Boki Kompjuteri
  Prvi Maj 4a
  2400 STRUMICA
  034 324 435
  boki_sr@t-home.mk
 74. 2 BE-Strumica
  bul.Marsal Tito bb
  2420 STRUMICA
  034/330 878
  strumica@2be.com.mk
 75. Nineks
  ul. Mladinska 146
  2400 STRUMICA
  078/222 044; 034/327 123; 034/320 340
  gjorgi@nineks.com.mk
  nineks@mt.net.mk

 76. Bitola
 77. Mega Soft - Info Centar DOOEL
  ul. Kliment Ohridski BB Pelagonka 2, lam.2/4
  7000 BITOLA
  047/230 230; 047/227 585; 047/202 111; 070/269 264
  megasoftic@mt.net.mk
 78. NTB Electronic
  ul.Prilepska BB - TK Pelagonka-I
  7000 BITOLA
  047/227 751; 047/239 000; 075/207 286
  ntbelect@t-home.mk
 79. Nevada DOOEL - direkcija
  ul. Dimitar Vlahov br.19
  70000 BITOLA
  047/203 721; 047/227 050; 047/612 721
  ljupco@nevada.com.mk
  goran@nevada.com.mk
 80. Nevada Computers
  ul.Boris Kidric BB (zgrada Obitel), lok.5
  7000 BITOLA
  047/203 721; 047/227 050
  tomce@nevada.com.mk;
  goran@nevada.com.mk
 81. DOOEL Ferdzo
  TC Sheherzada lok.20
  7000 BITOLA
  047/242 442; 047/550 560; 075/237 022
  fercomputers@mt.net.mk
  ferdzo@t-home.mk
 82. ANTARIAS 7
  ul.Dobrivoe Rdosavljevik br 6
  7000 BITOLA
  047/224 152
  antarias7@antarias.com.mk
 83. 2 BE-Bitola
  ul. Marsal Tito 32
  7000 BITOLA
  04/7226 002
  bitola@2be.com.mk
 84. DOOEL Optimus Tehnologi Grup
  ul.Krali Marko 1
  7000 BITOLA
  047/612 621; 078/358-835
 85. Belkom Sistemi DOOEL
  ul. Car Samoil 4
  7000 BITOLA
  047/242 159; 078/242 159
  bellcom@t-home.mk
 86. Alfanet kompjuter
  ul. Car Samoil 19
  7000 BITOLA
  047/224 045; 075/430 966
  alfanet@mt.net.mk
 87. Prilep
 88. AMC Prilep
  ul. Sotka Georgievski
  - Katna garaza 15-16

  7500 PRILEP
  048/400 045; 075/367 173
  Vladimir.Prodanoski@amc.com.mk
 89. DOOEL ZRAK
  ul. Kej 1-vi Maj 6
  7500 PRILEP
  070/587-715; 048/415-707
  vtopcioski@mt.net.mk
 90. Random DOOEL
  ul. Nikola Karev 19
  7500 PRILEP
  075/442-920
  pc4all1@gmail.com
 91. GET Systems(Geti kompjuteri)
  ul.Joska Jordanoski bb
  7500 PRILEP
  048/525-048; 076/432-188
  getkompjuteri@yahoo.com
 92. ET DOOEL
  ul.Ilindenska 19
  7500 PRILEP
  075/308 270
  btodoroska@t-home.mk
  btodoroska@hotmail.com
 93. HA-EM DOOEL
  bul. Partizanski Odredi 13
  7500 PRILEP
  078/410 895; 070/208 393
  pswhaem@yahoo.com
 94. DPTU General Grafik DOOEL
  ul. Kej 9-ti Septemvri 33a
  7500 PRILEP
  048/551 083; 075/593 245
  generalgraphic@yahoo.com

 95. Gostivar
 96. AMC Gostivar
  City Center bb
  1230 GOSTIVAR
  042/211 480
  Burim.Sulejmani@amc.com.mk
 97. DIGIKOM COMPUTERS
  bul.Braka Ginovski 14
  1230 GOSTIVAR
  042/275-123; 072/268-605
  digikom@t-home.mk
 98. Billy Computers
  T.C. Importane lok. 67
  1230 GOSTIVAR
  042/215 686; 070/229 686
  billycom@t-home.mk
 99. Ohrid
 100. AMC Ohrid
  ul. Vanco Prke bb
  6000 OHRID
  046/230 550
  Stefan.Kocovski@amc.com.mk
 101. Maksiprint Kompjuteri
  LTD ul.Turisticka 4
  6000 OHRID
  046/230 500; 046/262 500; 070/212 929
  maksiprint@t-home.mk
 102. Jongis Kompjuterski Centar
  ul.Nikola Karev Trgovski Centar
  6000 OHRID
  046/279 400; 046/263 460
  info@jongis.com.mk
 103. Struga
 104. AMC Struga
  ul. Partizanski Brigadi 40
  6330 STRUGA
  046/780 701
  Stefan.Kocovski@amc.com.mk
 105. Angor DOOEL
  ul.Partizanski Brigadi bb
  6330 STRUGA
  046/780 480; 075/416 775
  godzoski@gmail.com
 106. ANTARIAS 5
  ul.Proleterski brigadi br 3
  6300 STRUGA
  046/788 345
  antarias5@antarias.com.mk
 107. 2 BE-Struga
  ul. Marsal Tito Struski bezisten
  6330 STRUGA
  04/6780 880
  struga@2be.com.mk

 108. Kavadarci
 109. F1-Sistemi
  ul. Maksim Gorki br.4
  1430 KAVADARCI
  043/400 006; 070/324 007; 075/423 007
  marijan.bandev@f1sistemi.com
  info@f1sistemi.com
 110. NI-KOM TREJD DOOE
  ul. Kiril I Metodij 12
  1430 KAVADARCI
  043/416 385; 071/250 868
  nikolov_dime@yahoo.com
 111. 2 BE-Kavadarci
  ul. Ilindenska 52
  1430 KAVADARCI
  04/3400 610
  kavadarci@2be.com.mk

 112. Kochani
 113. Inferno DOO
  Dimitar Vlahov bb
  2300 KOCHANI
  033/273 141; 072/273 241
  infernoprodazba@mt.net.mk
 114. AMC Stars
  Dimitar Vlahov 39
  2300 KOCHANI
  033/272 577; 070/354 620; 075/248 998
  amcstars@t-home.mk

 115. Radovis
 116. ENDI 2000
  ul. Sv.Spaso Radovishki 104
  2420 RADOVIS
  032/630 847; 070/247 027
  endi2000dr@mt.net.mk
 117. BIG NET DOO
  ul. 22-ri Oktomvri bb
  2420 RADOVIS
  032/635 575; 070/346 600
  info@bignet.com.mk
  ilija@bignet.com.mk
 118. ANTARIAS 12
  22-ri Oktomvri br35
  2420 RADOVIS
  032/630 717
  antarias12@antarias.com.mk

 119. Kichevo
 120. Netkom DOO
  ul. Boris Kidric 36-a
  6250 Kichevo
  045/226 838; 070/223 790
  sales@netkomcomputers.com.mk
 121. D.T.U. Videokom DOOEL DOO
  ul.Marsal Tito 149
  6250 Kichevo
  070/580 640
  videokom@gmail.com
 122. Turni DOOEL
  ul.Mara Ugrinova-Gina 28
  6250 Kichevo
  045/221 878; 075/331 188
  vlatkoki@yahoo.com
 123. Drustvo za trgovija, proizvodstvo, ugostitelstvo I uslugi Cakaroski uvoz izvoz DOOEL
  ul.Dico Vojvoda 5
  6250 Kichevo
  071/255 335
  cakaroski@yahoo.com
 124. 2 BE-Kichevo
  bul. Osloboduvanje 3
  6230 Kichevo
  04/5223 176
  Kichevo@2be.com.mk
 125. EGZIT KOM uvoz-izvoz DOOEL
  ul. Mara Ugrinova-Gina 21
  6250 Kichevo
  045/220 692; 076/221 575; 071/221 575
  davor.egzit@gmail.com

 126. Gevgelija
 127. AMC Gevgelija
  ul. 7mi Noemvri 45
  1480 GEVGELIJA
  034/211 037
  Vasil.Gosev@amc.com.mk
 128. Pekom DOOEL Petar
  ul. Goce Delcev 18
  GEVGELIJA 1480
  034/211 567; 075/238 187
  pekomgvg@yahoo.com
 129. Best Computers
  ul.Risto Frshinin 20
  1480 GEVGELIJA
  034/215 665 (lok.105);
  071/227 225; 070/218 346
  jove@best.com.mk
  venci@best.com.mk
 130. FELIKSNET
  ul.Brand Petrusev 15
  1480 GEVGELIJA
  034/611 111 lok.588,599; 075/238 069
  info@5.net.mk
  viktor@5.net.mk
 131. Boki Kompjuteri
  Marsal Tito br. 81
  1480 GEVGELIJA
  034 611 331
  boki_sr@t-home.mk
 132. FRESH KOMPANI DIGITAL DOOEL
  bul. Gevgelija L-2/15
  1480 GEVGELIJA
  034/211 099; 070 218 399
  nenadandonov@gmail.com

 133. Negotino
 134. DD Karan DOOEL Negotino (Mid Kompjuteri)
  ul. Nikola Petrov 36
  NEGOTINO 1440
  043/360 338; 072/588 637
  info@midkompjuteri.com

 135. Resen
 136. MM Soft DOOEL
  ul. 29-ti Noemvri 148
  7310 RESEN
  047/455 510; 075/261 716
  mmsoft@t-home.mk
 137. DOOEL DEMA KOMERC
  ul.Josif Josifovski br.28
  7310 RESEN
  075/444 434
  dema_ko@yahoo.com

 138. Sveti Nikole
 139. ALEKS SISTEMI DOOEL
  Plostad Ilinden 58
  2200 SVETI NIKOLE
  032/444 464; 075 210 099
  info@alekscomputers.com

 140. Berovo
 141. Megaluks DOOEL
  ul. Marsal Tito bb
  2330 BEROVO
  033/472 262; 033/529 905; 075/400 419
  gemak.megaluks@onepartner.mk

 142. Delchevo
 143. TREND KOM DOOEL
  bul.Makedonija 2-2
  2320 DELCHEVO
  033/410 561
  trendkom@t-home.mk