KASPERSKY ПРОДАЖНА МРЕЖА | ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ | КАРИЕРА  
 

Dura-Line

DURA-LINE

Part of Audax Group

Dura-Line е еден од водечките производители на HDPE-црева и микроцрева со продажба од преку 10.000.000,00 км во повеќе од 160 земји во светот. Тој е еден од главните снабдувачи на телеком-операторите во светот. Располага со 16 фабрики за покривање на светскиот пазар.

Сите производи Dura-Line се прават со SILICORE™ ‒ патентиран материјал на Dura-Line.

Зошто Dura-Line?

  • Докажана ефикасност во мрежното каблирање
  • Максимално искористување на просторот
  • Висока флексибилност на мрежата
  • Минимизирање на трошоците за инсталација, брза и лесна инсталација

Производите на Duraline се променливи за секоја мрежна топологија.

Постои и цела палета на додатоци како што се конектори, затворачи, спојници, алат и сл. – со цел инсталацијата да се направи што поуспешна. Сите додатоци и алати се целосно докажани кај речиси сите телеком-оператори и се користат насекаде во светот. Зависно од потребите на корисниците, овие додатоци може да бидат специјално дизајнирани и приспособени за нивните проекти, согласно со нивните барања.

За повеќе информации контактирајте нé на:
duraline@kabtel.com.mk