KASPERSKY ПРОДАЖНА МРЕЖА | ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ | КАРИЕРА  
 

Nexans Бакар производи
NEXANS БАКАР
Nexans нуди цела палета бакарни LAN-системи со цел да обезбедат решение кое најмногу одговара на вашите потреби:
  • Сите категории: Cat 5e, Cat 6, Cat 7 & voicе
  • Сите видови заштита: UTP, FTP, S-FTP, PiMF
  • Модуларно конектирање базирано на 'Snap-in' и '808' поврзување
  • Гарантирана апликативна поддршка
Производите се делат на 2 класи:

  • еssential (cat 5e и cat 6 ) за поддршка на говорни и податочни апликации, лесна инсталација, ниска цена

  • LANmark (Cat 5e, Cat 6/6a, Cat 7/7a) комплетни пасивни мрежни решенија, висок квалитет, за поддршка на денешни и идни податочни мрежи

Разгледај ги Nexans Бакар производите

Copper cables
Copper connectors
Copper patch cords
Copper patch panels