KASPERSKY ПРОДАЖНА МРЕЖА | ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ | КАРИЕРА  
 

Nexans Lan Sense

LANsense

Intelligent Infrastructure Management

LANsense е водечко Intelligent Infrastructure Management (IIM) решение на Nexans, со вклучен Environmental Monitoring and Access Control (EMAC) (Мониторинг на животната средина и контрола на пристап)

Зошто LANsense?

Мрежите секојдневно стануваат сè покомплексни

  • Потреба од поголема контрола
  • Потешки за управување
  • Зголемување на трошоците за одржување

Како помага LANsense?

  • Помага при управување со промените
  • Го поедноставува воведувањето на нови услуги
  • Го подобрува управувањето и искористувањето на средствата
  • Придонесува за намалување на оперативните трошоци

За повеќе информации:

nexans@kabtel.com.mk