Nexans Оптика производи

Оптички кабли

На располагање е широк спектар на кабелски дизајни и оптички градуси, за задоволување на потребите на секоја апликација. Дизајнирани за високи перформанси и скалабилност за LAN, SAN и Campus (кампус) апликации, Nexans LANmark-OF технологијата дава првокласни перформанси и сигурност.

Различни конструкции се достапни: Tight / loose construction, PE / LSZH., rodent resistant / dielectric, …

 • UT
 • UC
 • UD
 • TB
 • TBW+
 • ZC
Покрај тоа, Nexans секогаш го предлага најдоброто решение (однос цена – перформанси).

LANmark-OF OM1, OM2 & OF ЅМ

Стандардни мултимодни и мономодни (Multimode & Singlemode ) перформанси. LANmark-OF OM1 е MM62.5 верзија, LANmark-OF OM2 е MM50 верзија, LANmark-OF sm е мономодна верзија (OS2).

LANmark-OF OM3 & OM4

OM3 е мултимодна верзија 50/125 за 10 Gigabit-апликации до 300m а OM4 до 550m.


Nexans LANmark-OF Tight Buffer

Nexan LANmark-OF Tight buffer оптички кабел има 900 um баферирани влакна. Втората обвивка до 900 um обезбедува дополнителна заштита на оптичките влакна и го олеснува терминирањето на влакната во печ-панелот. Дизајнот “easy strip tight buffer” овозможува соголување на влакното преку 10 cm во еден потег.

Nexan LANmark-OF Tight buffer оптичкиот кабел е најпогоден за директна терминација со anaerobic или hot melt конектори. Овие tight buffered кабли може да се терминираат со сплајсување или со pigtail (завршни оптички кабли).

Сувата структура на Nexan LANmark-OF Tight buffer оптичкиот кабел го прави погоден и за вертикална и за хоризонтална инсталација. Овој кабел ги задоволува сите стандардизирани барања за оптички кабли за внатрешна инсталација. Nexan LANmark-OF Tight buffer оптичкиот кабел исто така, може да се инсталира во канал со помош на влечење.

Nexans LANmark-OF Tight Buffer се појавува во 2 основни верзии: INDOOR и UNIVERSAL

Nexans LANmark-OF Tight Buffer Indoor

1. Надворешна обвивка со LSZH-материјал
2. Кевлар (Aramid Yarns)
3. Оптички влакна (900 um)
4. Централен носач (не е за 2 влакна)

Кодови за нарачка:

Бр.влакна ОМ1 (62,5/125) ОМ2 (50/125) ОМ3 (50/125) ОМ4 (50/125) ЅМ ОЅ2
2 N160.TBIN02 N162.TBIN02 N165.TBIN02 N167.TBIN02 N164.TBIN02
4 N160.TBIN04 N162.TBIN04 N165.TBIN04 N167.TBIN04 N164.TBIN04
6 N160.TBIN06 N162.TBIN06 N165.TBIN06 N167.TBIN06 N164.TBIN06
8 N160.TBIN08 N162.TBIN08 N165.TBIN08 N167.TBIN08 N164.TBIN08
12 N160.TBIN12 N162.TBIN12 N165.TBIN12 N167.TBIN12 N164.TBIN12
24 N160.TBIN24 N162.TBIN24 N165.TBIN24 N167.TBIN24 N164.TBIN24

Nexans LANmark-OF Tight Buffer Universal

1. LSZH-надворешна обвивка со адитив за UV-отпорност
2. Водоотпорната стаклена волна
3. Оптички влакна (900 um)
4. Централен носач

Nexan LANmark-OF Tight Buffer Universal може да се користи за надворешни инсталации во ровови и канали: водоотпорната стаклена волна (обвивка) го прави кабелот целосно водоотпорен и отпорен на глодари (waterproof и rodent resistant)

Кодови за нарачка:

Бр.влакна ОМ1 (62,5/125) ОМ2 (50/125) ОМ3 (50/125) ОМ4 (50/125) ЅМ ОЅ2
4 N160.TBUN04 N162.TBUN04 N165.TBUN04 N167.TBUN04 N164.TBUN04
6 N160.TBUN06 N162.TBUN06 N165.TBUN06 N167.TBUN06 N164.TBUN06
8 N160.TBUN08 N162.TBUN08 N165.TBUN08 N167.TBUN08 N164.TBUN08
12 N160.TBUN12 N162.TBUN12 N165.TBUN12 N167.TBUN12 N164.TBUN12
24 N160.TBUN24 N162.TBUN24 N165.TBUN24 N167.TBUN24 N164.TBUN24

Nexans LANmark-OF Micro-Bundle

Новата Micro-Bundle технологија од Nexans овозможува производство на флексибилна и мала цевка (туба). Овој Micro-Bundle е централниот дел од новиот “LANmark-OF Micro-Bundle” кабелски дизајн. Micro-Bundle содржи 12 оптички влакна секое со дијаметар од 250 um.

Нивното терминирање се прави со сплајсување со pigtail-и (завршни оптички кабли). До 8 Micro-bundlе се сместени околу централниот носач (central strength element). Малиот радиус на свиткување кај LANmark-OF Micro-Bundle го прави кабелот лесен за аранжирање во печ-панели, во канали и ровови.

Nexans LANmark-OF Micro-Bundle ги задоволува сите стандардизирани барања за оптички кабли за внатрешна инсталација. Поради отсуство на drip effect поради малото количество на гел, кабелот е оптимизиран и за вертикална и за хоризонтална инсталација.

Nexans LANmark-OF Micro-Bundle Indoor (внатрешна инсталација)

Кевларот (Aramid yarns) обезбедува дополнителна јачина и го прави кабелот лесен за инсталација.

Комбинацијата на Мicro-Bundle технологијата, централниот носач и кевларот (aramid yarns) резултира со механички стабилен, но исто така мал и флексибилен кабел. Ова го прави погоден за дата-центри и backbones.

1. Централен носач (Central strength element)

2. Micro-Bundle со 12 влакна

3. Оптичко влакно (250 μm)

4. Засилен кевлар (aramid yarns)

5. Надворешна обвивка со LSZH-материјал

Кодови за нарачка:

Бр.влакна ОМ1 (62,5/125) ОМ2 (50/125) ОМ3 (50/125) ОМ4 (50/125) ЅМ ОЅ2
2 N160.TBIN02 N162.TBIN02 N165.TBIN02 N167.TBIN02 N164.TBIN02
4 N160.TBIN04 N162.TBIN04 N165.TBIN04 N167.TBIN04 N164.TBIN04
6 N160.TBIN06 N162.TBIN06 N165.TBIN06 N167.TBIN06 N164.TBIN06
8 N160.TBIN08 N162.TBIN08 N165.TBIN08 N167.TBIN08 N164.TBIN08
12 N160.TBIN12 N162.TBIN12 N165.TBIN12 N167.TBIN12 N164.TBIN12
24 N160.TBIN24 N162.TBIN24 N165.TBIN24 N167.TBIN24 N164.TBIN24

Nexans LANmark-OF Micro-Bundle Universal

Комбинацијата на Мicro-Bundle технологијата, централниот носач и стаклената волна (glass yarns) резултира со механички стабилен, но исто така мал и флексибилен кабел.

Водоотпорната стаклена волна (glass yarns) и многу малото количество на гел во тубата го прават LANmark-OF Micro-Bundle Universal кабелот водоотпорен, отпорен на глодари и погоден за надворешни инсталации во ров со влечење.

1. Централен носач (Central strength element)
2. Оптичко влакно (250 μm)
3. Micro-Bundle со 12 влакна
4. Појачана водоотпорна стаклена волна
5. LSZH Надворешна обвивка со адитив за UV отпорност

Кодови за нарачка:

Бр.влакна ОМ1 (62,5/125) ОМ2 (50/125) ОМ3 (50/125) ОМ4 (50/125) ЅМ ОЅ2
4 N160.MBUN04 N162.MBUN04 N165.MBUN04 N167.MBUN04 N164.MBUN04
6 N160.MBUN06 N162.MBUN06 N165.MBUN06 N167.MBUN06 N164.MBUN06
8 N160.MBUN08 N162.MBUN08 N165.MBUN08 N167.MBUN08 N164.MBUN08
12 N160.MBUN12 N162.MBUN12 N165.MBUN12 N167.MBUN12 N164.MBUN12
24 N160.MBUN24 N162.MBUN24 N165.MBUN24 N167.MBUN24 N164.MBUN24
48 N160.MBUN48 N162.MBUN48 N165.MBUN48 N167.MBUN48 N164.MBUN48
72 N160.MBUN72 N162.MBUN72 N165.MBUN72 N167.MBUN72 N164.MBUN72
96 N160.MBUN96 N162.MBUN96 N165.MBUN96 N167.MBUN96 N164.MBUN96

Nexans LANmark-OF UD PE

Nexan LANmark-OF UD PE кабелот е дизајниран како (campus) кампус-кабел. Може да се положи со влечење во канал и може директно да се закопа во земја. Неговата целосна диелектрична оклопеност не обезбедува електрични патека, па оттука и кабел може да се користи за поврзување на 2 згради.

Централната loose-туба (цевка) е опкружена со робусни елементи за појачување: Fibre Reinforced Plastic (FRP) - Рамни пластични елементи за механичко зацврстување на кабелот. Овие FRP му даваат на кабелот голема отпорност од глодари и голема отпорност од удари и гмечења. Има 4 x FRP и 5 x филери кај 4-12 влакна. За 14-24 влакна има 5 X FRP и 5 X филери.

Дизајнот loose tube има капацитет до 24 влакна. Дијаметарот на влакната е 250 um. Терминирањето на овие влакна се прави со сплајсување со pigtail-и (завршни оптички кабли).

Кабелот е водоотпорен поради гелот во loose tube and водоотпорна стаклена волна.

1. Оптички влакна (250 μm)
2. Гел
3. Loose tube
4. Филери
5. Рамни пластични елементи за механичко зацврстување на кабелот (FRP)
6. Појачана водоотпорна стаклена волна
7. PE надворешна обвивка со адитив за UV-отпорност

Кодови за нарачка:

Бр.влакна ОМ1 (62,5/125) ОМ2 (50/125) ОМ3 (50/125) ОМ4 (50/125) ЅМ ОЅ2
4 N160.681 N162.681 N165.681 N167.681 N164.681
6 N160.682 N162.682 N165.682 N167.682 N164.682
8 N160.683 N162.683 N165.683 N167.683 N164.683
12 N160.685 N162.685 N165.685 N167.685 N164.685
24 N160.691 N162.691 N165.691 N167.691 N164.691

Nexans LANmark-OF UC PE

Конструкцијата е погодна за надворешна употреба во ровови и канали и за директно закопување. Се состои од оклоп од брановидна челична лента кој обезбедува целосна заштита од глодари. Оклопот е окружен со стаклена волна. Кабелот има НDPE-надворешна обвивка. Дизајнот loose tube има капацитет до 24 влакна. Дијаметарот на влакната е 250 um.

Терминирањето на овие влакна се прави со сплајсување со pigtail-и (завршни оптички кабли). Кабелот е водоотпорен поради гелот во loose tube и водоотпорна стаклена волна.

1. Оптички влакна (250 μm)
2. Гел
3. Loose tube
4. Појачана водоотпорна стаклена волна
5. Оклоп од брановидна челична лента
6. PE-надворешна обвивка со адитив за UV-отпорност

Кодови за нарачка:

Бр.влакна ОМ1 (62,5/125) ОМ2 (50/125) ОМ3 (50/125) ОМ4 (50/125) ЅМ ОЅ2
4 N160.181 N162.181 N165.181 N167.181 N164.181
6 N160.182 N162.182 N165.182 N167.182 N164.182
8 N160.183 N162.183 N165.183 N167.183 N164.183
12 N160.185 N162.185 N165.185 N167.185 N164.185
24 N160.191 N162.191 N165.191 N167.191 N164.191

Nexans LANmark-OF UC LSZH

Конструкцијата е погодна за внатрешна / надворешна употреба. Се состои од оклоп од брановидна челична лента кој обезбедува целосна заштита од глодари. Оклопот е окружен со стаклена волна. Кабелот има LSZH надворешна обвивка.

Дизајнот loose tube има капацитет до 24 влакна. Дијаметарот на влакната е 250 um. Терминирањето на овие влакна се прави со сплајсување со pigtail-и (завршни оптички кабли).

Кабелот е водоотпорен поради гелот во loose tube and водоотпорна стаклена волна (watertight glass yarns).

1. Оптички влакна (250 μm)
2. Гел
3. Loose tube
4. Појачана водоотпорна стаклена волна
5. Оклоп од брановидна челична лента
6. LSZH-надворешна обвивка со адитив за UV-отпорност

Кодови за нарачка:

Бр.влакна ОМ2 (50/125) ОМ3 (50/125) ОМ4 (50/125) ЅМ ОЅ2
4 N162.471 N165.471 N167.471 N164.471
6 N162.472 N165.472 N167.472 N164.472
8 N162.473 N165.473 N167.473 N164.473
12 N162.475 N165.475 N167.475 N164.475
24 N162.481 N165.481 N167.481 N164.481

Nexans LANmark-OF ZC (2.0 mm) LSZH

Nexans LANmark-OF ZC оптичките кабли се дизајнирани за апликации каде се бара високо ниво на инсталација, животната средина и оптички перформанси. Овој ранг на кабли ZipCord е најпогоден за директна терминација во печ-панели и хоризонтално каблирање.

Повеќето од tight buffered кабли се погодни и на внатрешна / надворешна инсталација и се целосно диелектрични со одлична отпорност на пламен (flame retardance).

Поддржани апликации:

 • FDDI 100 Mbps
 • Ethernet 10 base FL
 • Fast Ethernet 100 base FX
 • Gbit Ethernet 1000 base SX/LX
 • 10Gbit Ethernet 10000 base SX(*)
 • fiber Channel 1.0625 Gbps
 • ATM 155 Mbps
 • ATM 622 Mbps

(*) во согласност со IEEE 802.3ae

Кодови за нарачка:

код опис
N160.001 LANmark-OF ZC (2,8mm) 2x Multimode 62,5/125 OM1 LSZH Orange
N162.001 LANmark-OF ZC (2,8mm) 2x Multimode 50/125 OM2 LSZH Orange
N165.001 LANmark-OF ZC (2,8mm) 2x Multimode 50/125 OM3 LSZH Orange
N167.001 LANmark-OF ZC (2,8mm) 2x Multimode 50/125 OM4 LSZH Orange
N164.001 LANmark-OF ZC (2,8mm) 2x Singlemode 9/125 OS2 LSZH Yellow
N160.101 LANmark-OF ZC (2,0mm) 2x Multimode 62,5/125 OM1 LSZH Orange
N162.101 LANmark-OF ZC (2,0mm) 2x Multimode 50/125 OM2 LSZH Orange
N165.101 LANmark-OF ZC (2,0mm) 2x Multimode 50/125 OM3 LSZH Orange
N167.101 LANmark-OF ZC (2,0mm) 2x Multimode 50/125 OM4 LSZH Orange
N164.101 LANmark-OF ZC (2,0mm) 2x Singlemode 9/125 OS2 LSZH Yellow

Оптички печ-панели


Essential оптички печ-панел

Essential 1 HU печ-панел за оптички влакна на Nexans е дизајниран за поддршка на:

 • до 24 ST-порти или
 • до 12 Dual SC-порти (вкупно 24 ЅС)
Овој печ-панел овозможува висока густина на портите за прилично ниска цена. Тој е погоден за Tight Buffer оптичките кабли (за директно терминирање) или Loose Tube оптичките кабли, користејќи подлога за сплајсување.Тој исто така може да се употребува и како раздвојувач (splitter).

Кодови за нарачка:

Empty patch panel with 24 ST faceplate N441.121
Empty patch panel with 12 Dual SC faceplate N441.122

LANmark-OF Модуларни Snap-in печ-панели за оптички влакна

Модуларните печ-панели за оптички влакна се наменети за различни типови на Snap-in адаптери: LC, MT-RJ, SC или Duplex SC. Печ-панелот е со лизгачки механизам и може да содржи различни типови на адаптери (или оптички конектори) што го прави исклучително флексибилен и хибриден. Главни карактеристики на печ-панелот се:

 • Празен оптички печ-панел со лизгачки механизам
 • Вклучува четири модула за 6 Snap-in адаптери (sixpack modules) за сместување на вкупно 24 SC, 24 MTRJ или 48 LC конектори
 • Погоден за директно терминирање или сплајсување
 • Подвижен механизам за задоволување на радиусот на превиткување на печкордите (кај кабинети со мала длабочина)
 • LANmark серија и изглед

Кодови за нарачка:

LANmark-OF Modular Patch Panel with sliding mechanism 441.203

Зонски кутии за оптички кабли

Зонската дистрибутивна кутија на Nexans за максимум 12 оптички Snap-in адаптери значително ја подобрува флексибилноста на локацијата на работните места во работниот простор (канцелариите). Зонската дистрибутивна кутија е едноставна за инсталација, при што може да се смести на таван, на дуплиот под или на ѕид. Таа е компатибилна со сите оптички Snap-in конектори од производното портфолио на Nexans и ја користи ексклузивната технологија на Nexans за инсталација на адаптерите со само едно кликнување.

Зонската дистрибутивна кутија за оптички влакна ги има следниве карактеристики:

 • Заменета за сите оптички Snap-in адаптери: LC, MT-RJ, SC и Duplex SC
 • Вклучени затворачи на портите
 • Дизајнирана за зонско вмрежување, FTTO или FTTD
 • Вклучува 2 модула за 6 Snap-in адаптери (sixpack modules) за 24 оптички конекции со LC или MT-RJ конектори и 12 оптички конекции со SC или Duplex SC
 • Хибридност ‒ можност за вградување на различни адаптери во една иста зонска кутија
 • За директна терминација или спласување
 • Испечатен нумерирачки систем на капакот на зонската кутија

Кодови за нарачка:

LANmark-OF modular Zone distribution box empty 521.630

Оптички аксесоари


Оптички pigtail-и и печкорди


LANmark-OF Pigtails

LANmark-OF pigtail-и на Nexans со оптички влакна влегуваат во класите на мултимодни или мономодни влакна оптимизирани за апликации кои се базираат на ласер како светлосен извор. Основната намена им е за употреба во инсталации каде се користи сплајсување, како што се на пр. печ-панелите, оптичките спојници или зонските дистрибутивни кутии. Сите pigtail-и се 100% фабрички тестирани.

Постојат два основни типа зависно од оптичкото влакно од кое се направени: Maxistrip и Tight Buffer.

LANmark-OF Maxistrip pigtail-и на Nexans лесно се соголуваат благодарејќи на употребата на Maxistrip-оптичко влакнo. Соголувањето може да биде до 1м со еден потег. Кај Tight Buffer pigtail-ите, соголувањeто оди до 1‒2 cm.

Со цел полесна идентификација на типот на оптичкото влакно од кое се изработени pigtail-ите, се употребува следниов колорен код:

 • Жолта боја за 9/125 pigtail-и (ОЅ2)
 • Портокалова боја за 62.5/125 pigtail-и (ОМ1)
 • Зелена боја (аква) за 50/125 pigtail-и

LANmark-OF печкорди

LANmark-OF печкорди со оптички влакна на Nexans влегуваат во класите на мултимодни или мономодни влакна оптимизирани за апликации кои се базираат на ласер како светлосен извор. Со LANmark-OF печкорди со оптички влакна на Nexans ја избегнувате потребата од скапите мод-селективни печкорди (Mod Conditionning Patchcords) за апликации како што е 1000BASE-LX.

Nexans LANmark-OF печкорди се дизајнирани за внатрешна употреба како поддршка на брзи протоколи. Кај ОМ3, ОМ4 и ЅМ типовите на печкорди овие брзи протоколи вклучуваат, но не се ограничени на:

 • Ethernet: 1GBase-SX, 10GBase-SR
 • Fiber channel Serial: 4G, 8G and 16G
ПОЧЕТНА | ПАРТНЕРИ | WE MAKE IT WORK | KASPERSKY МРЕЖА | ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ | ЕДУКАЦИЈА | КОНТАКТ
Copyright © KABTEL Co., Ltd. 2001-2018. Сите права се задржани.