KASPERSKY ПРОДАЖНА МРЕЖА | ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ | КАРИЕРА  
 

RFS
RADIO FREQUENCY SYSTEMS
RFS е глобален дизајнер и произведувач на кабловски и антенски системи, додатно активни и пасивни РФ-кондициони модули, кој обезбедува целосни пакетски решенија за безжичната инфраструктура.

RFS нуди ОЕМ, дистрибуција, системски интегратори, оператори и инсталири во емитувањето, безжични комуникации, копнено-мобилни и микробранови пазарни сектори.

RFS обезбедува РФ-системски решенија за мобилно базирани преносни комуникации во: згради, тунели, телевизија и радио, радиоврска-мрежи, ЛМР/ПМР и ВФ и одбрана.

RFS има претставништва на шест континенти, со десет производствени центри на перфекција (Германија, Франција, Америка, Бразил, Русија, Кина, Данска, Мексико и Австралија) и 36 служби за продажба и техничка поддршка. Како ISO-усогласена организација со производствени установи и објекти за

корисничка служба ширум светот, RFS нуди најсовремени инженерски способности, супериорна поддршка на терен и иновативен дизајн на производот.

За повеќе информации:
rfs@kabtel.com.mk

Разгледај ги RFS продуктите

Каблови решенија
ВФ-системи за одбрана
Решенија за затворен простор
Зрачни кабли и внатрешни антени
Зрачни кабли за тунели
Микробранови системи
Мобилни радио системи
TV & Радио системи
Решенија за безжични мобилни локации