RFS продукти

Каблови решенија

RFS нуди сеопфатна трансмисиона линија како портфолио за осигурување на секоја потреба.

Нејзините брановидни CELLFLEX® и CELLFLEX® Lite duo — најнапредна линија на трансмисионата фамилија во индустријата ‒ се бакарни диелектрици со пена или алуминиумски кабли што комбинираат извонредна флексибилност со висока сила и супериорни електрични резултати. Оваа фамилија на трансмисиона линија е поддржана од комплетна линија на додатоци ‒ заеднички за бакарните и за алуминиумските производи, вклучувајќи ги реновираните OMNI FIT™ опсег на конектори.

CELLFLEX-каблите обезбедуваат сигурно и технички супериорно решение кога се користат како ’рбетни носачи на мобилните радиосистеми, вклучувајќи GSM, UMTS, CDMA, PDC и LTE, како и WIMAX.

Други чести примени на CELLFLEX-фамилијата вклучуваат каблирање на антенски постројки, меѓусебни врски на радиоопрема и скокачи во склоповите. 19 единствени CELLFLEX-видови, во опсег од 1/8” до 2-1/4”, им овозможуваат на корисниците перфектен спој за најкомплицираните и побарувачки апликации.

Светски водечката HELIFLEX® воздушно-диелектрична кокасијална трансмисиона линија на RFS е брза и лесна за инсталација, со максимална цврстина и флексибилност. Достапна е во широк опсег на големини (од 3/8-инчен до 9-инчен дијаметар), HELIFLEX® ги поддржува аналогните и дигиталните телевизии, радио и мобилна телевизија/ медиумски апликации. HELIFLEX® ‒ овие ел. перформанси се ненадминати, доставувајќи конзистентен низок VSWR ширум целиот емитерски опсег и ниска можност на слабеење; згора на тоа, тие се едни од ретките флексибилни кабли за доставување кои ги поддржуваат високомоќните побарувања од повеќе сервиси за емитување.

Со ова револуционерно RRH хибридно решение за каблирање, RFS стана првата компанија што комбинира оптички влакна и DC-напојување за RRH во единствени лесни по тежина алуминиумски брановидни кабли.

RFS-овото патентирано решение ги редуцира трошоците за каблирање, нуди лесна инсталација и ја зголемува ефикасноста, овозможувајќи им на мобилните оператори да ги развијат нивните мрежи додека штедат на потрошувачка од напојувањето и јаглероден отисок and carbon footprint at cellular sites.

RFS-овите нови CELLFLEX фабрички нагодени краткоспојници нудат уникатен залемен конектор за денешните високоефикасни безжични системи. Дизајнот на конекторот и производниот процес се оптимизирани да произведуваат премиум VSWR- и PIM-нивоа за мобилните системи на комуникација.

ВФ-системи за одбрана

Со декади, високофреквентните (ВФ) системи обезбедуваат комуникациска директна телефонска линија за одбранбените цивилни групи ширум светот. Со отскоци во комуникациите до 4 000 километри, ВФ-системите продолжуваат да бидат витална компонента на високоскалестите инсталации и критични за брзи и постојани промени на распоредувањата.

Говорните комуникации секогаш биле примарен фокус. Но, со дигиталните технологии заземајќи место, пренесувајќи тактички податоци преку ВФ-системите како атрактивна замисла поставува битни прашања за персоналот задолжен за критичните мрежи за комуникација.

Воените и единиците за брза реакција се соочени со потребата за надградба на инфраструктурата за да се стават трошоците за одржување под контрола и да се обезбеди системот. Тоа е доволен доказ за миграција кон дигиталната технологија. Можностите на RFS-системите се едни од најнапредните во светот за подобрување на постоечки системи и креирање стандард и кориснички ВФ и тактички антени.

Со силен фокус на подобрување на системските резултати низ иновативен дизајн на производот, кој им ги нуди RFS на главните групи за одбрана, владини организации и системски интегратори ширум светот. Нашиот високостручен тим на инженери, технички офицери и техничари се ангажирани во постојани Р&Д програми, дизајнираат и се приспособуваат ВФ и технички производи во најсовремената технологија. RFS-базниот опсег на широкопојасните ВФ-антени вклучуваат повеќе од 18 различни дизајни. Тие се комбинираат со водечки опсег на трансмисиона линија, што ги вклучува само 8- и 9-инчните воздушно-диелектрични коаксијални кабли, за да обезбедат комплетен микс од флексибилни решенија кои ќе се приспособат на секоја ситуација. RFS се гордее со способноста да работи одблиску со клиентите во изградбата на решение за ВФ-антена согласно на нивните потреби. Дали станува збор за надградба или ново распоредување ‒ секоја компонента може да биде целосно дизајнирана по нарачка и оптимизирана за специфични апликации.

Решенија за затворен простор

Безжични решенија за затворен простор

RFS-системите се позиционираат како телекомуникациски партнер на индустријата за транспорт кои нудат докажани иновации опфатени во тунели, во згради и решенија за надворешна безжична покриеност во пазарот на транспорт, вклучувајќи клучни решенија за оптимизирани комуникации.

Преку 40 години, RFS нуди услуги решенија за светските метроа, железници, тунели и подземни рудници. Денес RFS ги нудат најнапредните активни, пасивни и хибридни РФ-системи за дистрибуција на покриеност во тунели, железнички станици и надворешна покриеност покрај железничките пруги.

Зрачни кабли и внатрешни антени

RFS технологијата, најдобра во својата класа, во пазарот на транспорт го вклучува широкиот опсег од RADIAFLEX® зрачни кабли со супериорни резултати, како ClearFill-додатокот на оптички влакна и дистрибуираниот антенски пакет плус незаменлива точка на интерфејс технологијата, кои се експертски скалирани да одговараат на секоја внатрешна покриеност потребни за 2G, 3G и 4G комерцијалните радиосервиси, како и TETRA и GSM-R критичните безжични сервиси во 400, 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2400 и 2600MHz појаси.

Зрачни кабли за тунели

RFS-овата најсовремена технологија за зрачни кабли овозможува низок внес на губиток и одлични резултати на спојување, идеални за тунели преку обезбедување максимални должини за користење на индивидуален проток на кабли, за да се намали тоталната бројка на активна опрема и со тоа да се добие штедење на трошоците. Без халоген, некорозивна и огноотпорна јакна придонесува за безбедна и долгорочна сигурна работа во тунели.

RFS-овиот RADIAFLEX-пакет на зрачни кабли обезбедува најдобро искористено решение за бројни апликации вклучувајќи еднопојасни и повеќе појасни / мулти операторни системи.

Различни видови кабли се достапни, со оптимизирани резултати за специфични тунелски инсталации и опции за позиционирање на самите кабли. На пример, RFS нуди РФ-ултра широкопојасни зрачни кабли со појас без прекин од 700Mhz do 2700MHz. Тие ги сместуваат сите сегашни и идни радио- и приватни радиосервиси од 700Mhz do 2700MHz во тунели, вклучувајќи LTE, овозможувајќи битни штедења. Овие ултра широкопојасни карактеристики се резултат на RFS-виот патентиран „режим на повисок мод и техника на потиснување“ во дизајнот на зрачниот кабел.

Понатаму, RFS нуди широк опсег на стандардна и тешка за инсталација опрема (закачалки, клешти), специфично дизајнирани за лесно припојување и ориентација на каблите на тунелските ѕидови, издржувајќи тешки услови (притисок, воздушен притисок како резултат од високата брзина на возовите).

Микробранови системи

RFS нуди системи микробранови антени за мрежи со безжичен пренос. RFS се обидува да ги предвиди клучните индустриски проблеми, како еколошки ограничувања, нови стандарди на радијација и нови изданија на спектарот за да се обезбедат најдобрите решенија за постојано еволутивните потреби на пазарот.

RFS нуди вистински и целосни решенија вклучувајќи цврсти параболични антени, елиптични брановоди, конектори и додатоци оптимизирани за сите популарни микробранови радиопојаси. Нејзините микробранови антенски системи нудат премиум електрични перформанси за среќавање на најстрогите барања на безжичната мрежа на пренос.

Големата побарувачка на брзи и сигурни комуникации нижат инфраструктури преку целиот свет. Дали за комерцијални цели, јавни мрежи за безбедност или приватни претставништва, постои огромна потреба за комуникација – канали за високи обеми на говор и пренос на податоци кои можат да преминат големи растојанија.

Поради лесната инсталација и ниските финансии, мрежите за безжичен пренос растечки се распоредуваат како апликации од точка до точка и од точка до повеќе точки. Мрежите за безжичен пренос кои се наоѓаат на микробрановите системи се користат за:

  • Јавни и мобилни Backhaul
  • Линкови на подружници и дистрибуција
  • Broadcast and приватни претставништва
Без разлика дали се надградува од аналогно во дигитално, или се распоредуваат нови сервиси, постои потреба за прецизни инженерски системи кои ги ублажуваат пречките и обезбедуваат флексибилност и кои ги среќаваат барањата на сегашноста и иднината.

Светскиот лидер RFS ја среќава оваа потреба нудејќи микробранови антенски системи за мрежи на безжичен пренос.

Мобилни радио системи

Комуникациската мобилност има влијание на одлучноста на секторот за безжични комуникации ‒ копнени или јавни мобилни радио (LMR / PMR). Овие мрежи се присутни со декади подолго и од комерцијалните мобилни телефонски системи. Тие ја претставувааат мисијата на критични радиокомуникации на полицијата, пожарната и други итни служби и се користат од ред други невладини организации.

Како апликациите што се разнолики и воздушните бранови стануваат пренатрупани, изгледите на РФ-пречки стануваат примарна закана. Сè друго од 5/9 сигурност (99 999 проценти) е неприфатливо за итни комуникации. И општата безбедност и некритичните оператори имаат потреба од стратегии и алатки за да се справат со овие пречки на ефективни трошоци. За да се искористат напредните технологии за обработка на податоци, многу аналогни мрежи се кандидати за надградба во дигитални системи. Вакви подобрувања на системите драматично го зголемуваат капацитетот на мрежите, асистираат интероперативност помеѓу корисниците и ја подобруваат ефикасноста на спектралната искористеност. Предизвикот се состои во тоа да се изнесат идни решенија кои соодветствуваат со целосна сигурност и минимален трошок на поседување, без прекин на постоечките сервиси. Двата критични предизвика за намалување на пречките и миграција кон дигиталните мрежи бараат специфични познавања и целосен пристап кон системот.

RFS-системите се уникатно позиционирани во овој поглед, нудејќи сеопфатно РФ-решение наменето за LMR/PMR-сценарија.

RFS овозможува целосен опсег на РФ-подсистемски компоненти, вклучувајќи широка селекција на широкопојасни двополни антени и водечки опсег на производи за пренос, како и други додатоци. Дополнително, RFS е препознаена како глобален лидер во компоненти за кондиционирање како што се филтрите за пренос и прием, мултиспојници, дуплекси и засилувачи на ниски тонови, кои се интегрален дел од LMR/PMR базниот дизајн на станицата.

RFS исто така дизајнира и обезбедува костумизирани решенија за намалување на пречките. Нашата технологија на филтрирање не донесе до ултракомпактни и флексибилни компоненти кои можат да бидат доградени или вклучени како интегрирани подсистеми во целосен системски дизајн.

RFS-системите се лидер во сите РФ-системи за LMR/PMR-апликациите. Со декади во минатото, во овој сектор, RFS се стекнати со репутација на одлична сигурност, робусност и системски резултати, како што имаат и доказ за брза достава и инженерска поддршка. RFS-овите супериорни стратегии и алатки за намалување на пречките помагаат за да се обезбедат бараните резултати и сигурност на јавните апликации за безбедност. Ова е поддржано од технологија која е оптимален микс од веќе докажани најсовремени, аналогни или дигитални мрежи. Со будно око на опекс, нашиот фокус е на доставување РФ-подсистеми кои имаат ниски барања на одржување, идни докажани и изградени за да издржат екстремни околности, обезбедувајќи максимален рок на опремата и минимални трошоци на поседување. Овие фактори, заедно со предностите како резултатите и удобноста на користење на единствен извор на напојување, ги прави RFS оптимален РФ избор за LMR/PMR системите.

ТВ и радио системи

Глобалната индустрија на емитување е една од најдинамичните средини на планетава. Проширувањето на миграцијата кон дигитално емитување и појавување нови мобилни платформи претставуваат огромна можност, но исто така бараат посебен вид решенија.

Емитувачите, компаниите за безжични компании, сопствениците на преносни станици, консултанти за емитување и ОЕМи бараат разноликост на РФ-решенија кои можат симултано да оптимизираат и да минимизираат, големи и оперативни трошоци, (CAPEX и OPEX), со користење на постоечки средства, осигурувајќи достапност на постоечките сервиси, нудејќи идни капацитети и флексибилност и поддршка на конвергенцијата за емитување и мобилната индустрија.

RFS нуди решенија за емитување базирани на 40 години искуство во дизајн и развој. Нашето водство во секторот е дополнето со јасни диференцијатори:

  • Најсовремен опсег на систем за емитување на пазарот со решенија за ФМ радио, ВХФ и УХФ ТВ и новиот Л- појас.
  • Холистички пристап на дизајн кој осигурува дека секој систем е приспособен за најдобрите можни резултати, сигурност и минимален трошок на посед.
  • Демонстрирана посветеност на R&D, која е извор на многу пробиви во дигиталната антенска и РФ-комбинираната технологија.
Од кога две мрежи не можат да бидат идентични, RFS е задолжен да обезбеди широк опсег на опции. Неговиот водечки опсег на пазарот за изнаоѓање на решенија за пренос на радиобранови ја опфаќа целата РФ-опрема од излезот на предавателот до антената. Ова овозможува оптимална мешавина од хибридни решенија, канални комбинации, системски надградби/ замени и ракување со напојување. RFS е неоспорен светски лидер во антенските системи за пренос, вашиот неоткриен партнер во емитувачката граница.

Решенија за безжични мобилни локации

Со повеќе од 40 години искуство во дизајн и развој, RFS овозможува сеопфатно резиме од надворешни мобилни решенија. Нашите РФ-решенија го покриваат целиот РФ-ланец, од базната станица и микробрановите антени до фидери, џампери и решенија за предаватели.

Во новите пазари, операторите мораат да го задоволат брзиот раст на корисници, со тоа што ќе обезбедат висока брзина на распоредување на мрежата. Повеќе од тоа, им требаат ефективни решенија за трошоците да осигураат профит на пазарот кој генерира низок просек на приход од корисник. Воведувањето на 3G во овие пазари во време кога 2G е сè уште распространета е дополнителен предизвик. Во позрели пазари, преносот на податоци е зголемен со доаѓањето на 3G USB клучеви и на новите смартфони.

Како прв чекор, мобилните оператори треба да го приспособат капацитетот на мрежата за радио- и телекомуникации и да го зголемат спектралниот опсег. Наскоро тие ќе треба да го претстават 4G за да го задоволи зголемениот пренос на податоци. Ова распоредување ќе бара користење на нови фреквентни појаси и нови РФ-компоненти.

Во сите пазари, мобилните оператори мораат константно да ги приспособуваат мрежните резултати и во исто време овозможувајќи најдобар можен квалитет на сервис за корисниците.

Без разлика на географијата на пазарите, мобилните оператори ќе продолжат да се потпираат на нивните РФ-компоненти, да ги сретнат барањата во иднината. Во средината во која операторите можат да се вмешаат, изборот на РФ-компоненти игра важна улога.

Од точка на висока добивка, антените за длабока услуга за внатрешно користење на кабли со најниско можно слабеење и климатизација на производи, РФ-компонентите со премиум перформанси се оддалеку најевтиниот начин за операторите да ги приспособат индикаторите за квалитет, во споредба со поскапите и софтверски користи.

RFS-системите го имаат одговорот.

ПОЧЕТНА | ПАРТНЕРИ | WE MAKE IT WORK | KASPERSKY МРЕЖА | ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ | ЕДУКАЦИЈА | КОНТАКТ
Copyright © KABTEL Co., Ltd. 2001-2018. Сите права се задржани.