Бекап и репликации

Back-to-Basics-Why-2021-Needs-to-Be-All-About-Backup-1
Бекап и репликации

Во 2021 неопходност од доверлив бекап!

Зошто 2021 година треба да биде година на имплементација современ бекап? – JG Heithcock, генер...