News & Events Solutions

Nexans Cabling Solutions Expert Level Certification

КАБТЕЛ од 2004 година е сертифициран NEXANS регионален тренинг-центар во Македонија, кој редовно одржува специјалистички обуки за проектанти и инсталатери на компјутерски мрежи и телефонија и мрежи со оптички влакна.

Специјалистичката обука опфаќа детални теоретски и практични предавања и вежби со цел учесниците целосно да се запознаат со сите важни сегменти на денешните локални мрежи, креирани со бакарни и оптички кабли, како и проектирање на структурен кабелски систем согласно со важечките стандарди. Со обуката се опфаќаат и компонентите на Nexans кои се наменети за креирање и на бакарни и на оптички мрежи.

Kabtel-Nexans-obuka-sertificiran-trening-centar

Секој учесник по успешно положениот финален тест се стекнува со меѓународен сертификат на англиски јазик издаден од NEXANS. Обуките се одржуваат во просториите на КАБТЕЛ. Наставата е на македонски јазик, водена од меѓународен тренер во согласност со стандардите ISO/IEC 11801 за структурно каблирање.

Учесници на специјалистичката обука може да бидат сите заинтересирани без разлика на стручната подготовка (ВСС, ССС, ВШС).

Последната обука се одржи изминатиот месец. Пријавете се за следната тука.