EDR

Сто во слуцај на рансомњаре напад
Cybersecurity Quick Tips Solutions Uncategorized

Што во случај на ransomware напад?

Како да ги минимизирате последиците од корпоративен напад со злонамерен софтвер? Сигурно сте прочита...

Kabte-Sophos-MAc-cybersecurity
Cybersecurity Solutions

Испробајте го новиот Intercept X Advanced со EDR за Mac – бесплатно!

Многу организации користат Mac компјутери. Било да се тоа само неколку или поголем број уреди, за Ma...

integrated-endpoint-security
Cybersecurity Solutions

3-во-1 интегрирано решение за заштита на вашата ИТ инфраструктура

  Со последната надградба на своето најпопуларно решение за средни бизниси и претпријатија Kasp...