Системи за техничка безбедност

накратко

Создадете безбедни објекти за домување или деловни објекти со нашите решенија за техничка безбедност

Техничките системи за заштита се системи од електронско-технички средства за заштита на функционално, континуитет и интегритет на станови и деловни објекти, со цел навремено откривање, спречување и неутрализирање на сите видови на ризик и опасност, за заштита на луѓето и објектите, и намалување на последиците од истите, подобар мониторинг, намален ангажман на човечкиот фактор и многубројни заштеди од различен аспект.

Кабтел располага со повеќе видови системи за техничко обезбедување:

  • системи за детекција на пожар
  • системи за видео надзор
  • контрола на пристап
  • системи за детекција на гас и други на опасни материјали,
  • системи за детекција на кражби
  • системи за осветлување во случај на итност
  • алармни безбедносни системи
Контрола на пристап и работно време

Во современите објекти неопходно е да се врши контролира кој влегува во нивните објектот, но и да се контролира движењето во истиот цело време. Покрај тоа, тие мора да бидат во можност да им наметнат привилегии за селектиран пристап до просториите на гостите и вработените, со цел да ги заштитат своите чувствителни податоци и критичната или скапа опрема од неовластен пристап. Исто така, за контрола и оптимизирање на работното време на својата работна сила, многу компании спроведуваат системи за работно време, кои драстично го подобруваат управувањето со човечките ресурси.
За да се постигне ова, тие треба да се спрове модерен, флексибилен, скалабилен, конфигуриран систем што ќе ги замени веќе застарените брави и клучеви кои честопати се губат или се компромитираат. Користејќи различни средства за идентификација (како што се картички за пристап, нараквици, клучни ознаки, итн.), уреди за контрола за пристап и време, како и соодветен софтвер, им нудиме на клиентите решение, кое е многу ефикасно во управувањето со пристапот, контролата на работното време, но и за присуство на персонал и гости.

Обезбедени од нашите партнери:
Jantar-logo
Видео надзор

Видео надзорот се користи за заштита на објекти од сите големини и намени – од станбени до покомплексни јавни и индустриски објекти, а причината за зголемената побарувачка е широкиот спектар на заштитни функции. Покрај ефективното спречување на разни кривични дела (кражба, кражба, вандализам, измама, тероризам), тој често е интегриран и со други електронски системи за безбедност (бидејќи овозможува видео верификација), но и со деловните системи на корисниците, како што се банкомати и eлектронски трансфер на средства на продажните места. Покрај безбедноста, системот за видео надзор има и многу други функции, како што се надзор над производството, контрола на сообраќајот и откривање на пожар на отворено.
Аналогните AHD системи се сè уштешроко распространети, но голем број на корисници спроведуваат и планираат видео надзор заснован на IP технологија, бидејќи имаат многу проширени карактеристики, функционалности и предности за компаниите. Неколку однив се видеа снимање со висока резолуција дури и во екстремно тешки услови, видео-анализа и обемни опции за интеграција со дополнителни системи за заштита. Исто така, хибридните технологии се присутни за да им помогнат на клиентите да ги користат нивните постојни инсталации, како што имплементираните LAN или wifi решенија за да ги искористат придобивките од современите системи за надзор.

Обезбедени од нашите партнери:
dvc-logo-small
Детекција на пожар

Времето помеѓу откривање на пожар и негово ограничување е директно поврзано со штетата што ќе настане како резултат на истиот. Алармните системи за пожар кои автономно, без човечка интервенција, откриваат и алармираат за пожар во објектите се најдобриот метод за превенција. Алармните системи за пожар се разликуваат според големината и начинот на работа и кој ќе се користи зависи од апликацијата, видот на објектот, ризикот од пожар, бројот на луѓе во зградата, прописите и преференците на инвеститорот. Постојат два вида на системи за откривање на пожар: конвенционални и адресибилни. Детекторите играат важна улога во системите, затоа што на крајот, нивните времиња на откривање се директно поврзани со штетата што може да се случи за време на пожарот. Од големо значење е да се биде во можност да се изберат и спроведат детектори кои можат да детектираат пожари во раните фази, овозможувајќи контрола над истиот без значителна штета. И рачните точки за повик можат да бидат од голема корист во многу случаи. По откривањето, алармирањето со звучни сигнали, како и можностите за автоматско гаснење, се од голема важност за обезбедување доволно време за евакуација на персоналот и извршување поголеми активности за спречување и гаснење доколку е потребно.
Можеме да ви помогнеме да спроведете сигурен и безбеден систем за детекција на пожар од реномирани партнери.

Обезбедени од нашите партнери:
olympia_logo
Детекција на гас

Системите за детекција на гас се безбедносни технолошки продукти, кои се користат првенствено за заштита на луѓето и да се осигури безбедноста на објектите. Системите за откривање гас се наменети за откривање на опасни концентрации на гас, за активирање аларми и – колку што е можно – за активирање на контра мерки, пред да се доведат во опасност вработените, средствата и околината. Безбедноста на областа што потенцијално е под влијание на опасни гасови и пареи до висок степен, зависи од сигурноста на системот за откривање на гас, а особено од квалитетот на користените сензори.

Обезбедени од нашите партнери:
olympia_logo
Осветлување за итни случаи

Осветлувањето за итни случаи е витална и ефективна алатка за безбедност на животите на луѓето, обезбедувајќи доверба и насочување  на луѓето во критичните моменти, кога треба брзо и безбедно да ги напуштат објектите. Специфичните барања за итно осветлување се утврдени во законот и меѓународните стандарди. Светла за итни случаи во се уреди за осветлување поддржани од батерија, која автоматски се вклучува кога објектите имаат прекин во снабдувањето со електричната енергија, поради различни видови опасности. Светилките за итни случаи се стандардни за нови деловни простории и поголеми станбени објекти, во јавни згради, бизнис и индустриски објекти…

Нашето портфолио на решенија за итно осветлување, опфаќа светла за излез, светла за итни случаи, системи на централна батерија, контролна електроника, резервни делови и многу повеќе, за да обезбедите усогласеност со регулаторните и безбедносните стандарди и да ја заштитите благосостојбата на посетителите.

Обезбедени од нашите партнери:
olympia_logo
Безбедносни алармни системи

Безбедносните алармни системи ги штитат објектите од обиди за упад, кражби и провали. Тие гарантираат висока прецизност при откривање и сигнализирање на алармот, спротивставувајќи се на дејствата на диверзантите. Алармните системите ги надминуваат границите на традиционалните системи, со својата разновидност, но и со леснотијата на управување. Безбедносните системи ги штитат просторите од упади, кражби и обиди за провали, гарантирајќи голема прецизност при откривање и сигнализирање на алармите, спротивставувајќи се на саботажните активности. Безбедноста, исто така, одговара на удобноста. Всушност, благодарение на технологиите посветени на автоматизацијата на стамбените и деловните објекти, можно е да управувате со вашиот дом и кој било друг имот, на лице место или од далечина, со едноставен допир на екран.
Вообичаените алармни системи опфаќаат: Контролен панел, уреди за откривање на упад (детектори за ПИР или микробранова детектори, магнетни контакти, линеарни бим детектори, итн.), Контролни системи на периферните уреди: читачи на близина, тастатури, алармни сигнални уреди кои генерално ги сигнализираат настаните откриени од системот ( звучници, трепкачи и сл.).

Обезбедени од нашите партнери:
inim_logo