NEXANS CABLING SOLUTIONS EXPERT CERTIFICATION LEVEL

Оваа специјалистичка обука вклучува детални теоретски и практични предавања и вежби со цел учесниците да бидат целосно запознаени со сите важни сегменти на денешните локални мрежи, создадени преку бакарни и влакна кабли, како и со дизајнирање системи за каблирање (структурирана кабелска) според ISO / IEC 11801 стандард. Обуката ќе ги опфати компонентите на Nexans наменети за создавање мрежи на бакар и влакна.

Учесници на специјалистичката обука можат да бидат сите заинтересирани лица без оглед на нивните квалификации (универзитетска диплома, средно образование, квалификувани занаети). Секој учесник, откако успешно ќе го положи последниот тест, се стекнува со меѓународен сертификат, издаден од NEXANS. Обуките се одржуваат во просториите на КАБТЕЛ. Самата обука е на македонски јазик, предводена од меѓународен обучувач во согласност со стандардите ISO / IEC 11801 за структурно каблирање.