Зградата на Министерството за финансии на Македонија има 14.000 квадратни метри распоредени на 11 ката со повеќе од 500 вработени. Тоа е исклучително функционален објект кој е целосно енергетски ефикасен. Модерната паметна зграда има за цел да заштеди енергија и да ја заштити животната средина. Во самата зграда се наоѓа модерен прес-центар, конференциска сала и современ компјутерски простор, кој овозможува непречено работење на Министерството за финансии, особено на Министерството за финансии и буџетот, двата витални сектори на системот за плаќање и државата.

Client:
Министерство за финансии
Индустрија:
Јавни институции
Веб страна:
finance.gov.mk
Продукти и решенија:
Телефонија, вмрежување, компјутерска безбедност

Предизвици

Замена на стариот традиционален систем за комуникација со единствена, но целосно функционална платформа што обезбедува деловна IP-телефонија од светски ранг и унифицирани пораки, овозможено за поддршка на напредни апликации за мултимедијална соработка и мобилни услуги, со можности за надградба.
Подобрувањето на инфраструктурата за податоци со ново рангирани подни прекинувачи PoE за дистрибуција и агрегација, способни за поддршка на глас, податоци и видео – соодветно комуникациско решение за 500 вработени и околу 1000 уреди, кое обезбедува сигурна, но истовремено и флексибилна ИТ инфраструктура за управување на комплексни податоци и говорни услуги со мноштво апликации. Овозможивме:
– Контрола на трошоците и напредок на централизираното управување со целиот систем.
– Повеќеслојна заштита и контрола на ИТ мрежата и чувствителните деловни податоци за денешните сè пософистицирани закани без нарушување на продуктивноста на организацијата.

Продукти и решенија

За да се постигне целосно интегрирана комуникациска платформа, беше имплементирано мрежно и комуникациско решение од Alcatel Lucent за повеќе од 500 корисници во главната зграда на Министерството. Овозможени се стандардни, како и унифицирани услуги за комуникација и поддржани комплексни интеграции на податоци, глас и видео, докажана инвестиција за во иднина во индустријата која постојано се развива. Вклучени се следните производи:

• Платформа за унифицирана комуникација Alcatel Lucent OpenTouch
• IP телефони на допир Alcatel Lucent 8 серија
• Мои ИК телефони Alcatel Lucent OmniTouch
• Телефони за конференција Alcatel Lucent OmniTouch
• прекинувач на сериите Alcatel Lucent ОmniSwitch 6450 и 6860
• Систем за управување со мрежата Alcatel Lucent OmniVista 2500

Со цел да се обезбедат критични податоци од организацијата и уредите од различни видови закани, беше спроведено решение за заштита на крајната точка – Kaspersky Endpoint Security Select. Уредите во централната зграда на Министерството, како и нејзините подружници, се заштитени и управувани преку една конзола, давајќи им на администраторите единствена точка за следење, одржување и подобрување на безбедносното држење на организацијата.

Како доверлив партнер, обезбедуваме поддршка за испорачаните системи и софтвер и подадена рака во сложена и тешки околини.

Придобивки

• Интуитивно телефонско искуство со динамично вокално и графичко водство
• Ја подобрува комуникацијата, ја зголемува продуктивноста на вработените
• Ја подобрува интеракцијата со клиентите
• Оптимизира оперативна ефикасност и безбедност
• Зголемен континуитет во работењето
• Систем на високо-скалабилна инфраструктура за податоци
• Обезбедува критични податоци и уреди за организација
• Централизирано управување и увид во безбедносната состојба
• Ги намалува сметките за телеком со вградено рутирање со најниски трошоци
• Ги намалува вкупните трошоци за сопственост (TCO)
• Ги штити инвестициите во ИТ
• Поддршка и техничка експертиза