BMS и автоматизација

• Индустриска автоматизација
• Контрола и автоматизација на HVAC
• SCADA системи
• БМС
• Паметни решенија HiQ

Мрежна инфраструктура

• LAN каблирање
• Оптички влакна
• Врски со радио / MW
• Префрлување решенија
• решенија за Wi-Fi
• Додатоци

IT безбедност

• Заштита на крајните точки
• UTM/Next-Gen Firewalls
• E-mail заштита
• Напредни решенија за компјутерска безбедност
• PKI
• Индустриска сајбер безбедност
• Услуги за компјутерска безбедност

Технички системи за безбедност

• Контрола на пристап и ТП
• Видео Надзор
• Откривање на пожар
• Откривање на гас
• Oсветлување во случај на итност

Хардверска инфраструктура

• Сервери
• Работни станици
• Складирање
• Електрични инсталации и UPS-от

Говорни решенија

• PABX системи
• Центри за повици
• Снимање повик
• Системи за наплата
• Унифицирана комуникација

Заштита на податоци

• Бекап и репликации
• Спречување на истекување на податоци
• Мрежна енкрипција
• Шифрирање податоци при мирување