Универзитетската клиника за акушерство и гинекологија – Скопје е модерна, врвна јавна здравствена медицинска установа во земјата и чекори заедно со современите европски клиники за гинекологија и акушерство. Со повеќе од 80 лекари и скоро 350 други медицински персонал кои работат деноноќно да израдуваат многу мајки и да им помогнеат на многу жени, Универзитетската клиника за акушерство и гинекологија – Скопје обезбедува комплетен гинеколошки третман во кое било поле на гинекологија и акушерство, особено при породување.

Клиент:
Универзитетската клиника за акушерство и гинекологија - Скопје
Индустрија:
Здравство
веб страна:
ukgak.edu.mk
Продукти и решенијаs:
Cyber Security

Предизвици

Интернетот е алатка која, ако не е добро контролирана, може лесно да се злоупотреби. Универзитетска клиника за акушерство и гинекологија – Скопје имаше потреба од контрола на непродуктивното сурфање и преземање на вработените и ја истакна потребата од зголемување на нивото на безбедност со периметарско решение, што може да го контролира пристапот до мрежните ресурси на институцијата и обезбеди Gateway антивирусни и анти-спам можности, потребни за блокирање на интернет закани. Со многуте корисници кои работат од дома или од далечина, Универзитетската клиника за акушерство и гинекологија – Скопје, исто така, планираше безбедно поврзување на сите овие корисници со Главната канцеларија, преку сигурна услуга VPN, со цел да се надмине географскиот јаз и да се постигне висока поврзаност на деловните активности.

И со многу критични податоци, системи и уреди, кои функционираат во рамките на мрежата, беше потребно високо квалитетно решение за заштита на Endpoint, со цел да се заштитат од вообичаени и напредни закани.

Покрај тоа, со ограничениот број на ИТ-администратори и ресурси, решението треба да биде лесно за распоредување, конфигурирање и одржување, а во исто време да се даде увид и да се подобри безбедноста на институцијата.

Продукти и решенија

Распоредено е решение за NGFW од Sophos, со цел да се обезбеди периметарот и да се обезбеди контролиран пристап до мрежните ресурси. Разновиден и богат со одлики, тој обезбедува:
• Контрола на веб и апликации
• Против-малициозен софтвер Gateway
• Интегрирана заштита на IPS и DDoS
• Напредна заштита од закани
• Интегриран firewall на веб-апликации
• Поврзување со VPN без дополнителни трошоци
• Вградени известувањa и многу повеќе…

За да се обезбеди крајниот слој на мрежата, беше инсталирано решение за заштита и контрола на крајната точка од Kaspersky, кое ги штити крајните уреди од вообичаени закани и рансомвер на сите нивоа, обезбедувајќи контроли за апликација, употреба на веб и уреди, како и централизирано управување со софтвер за управување наречен Kaspersky Security Center.

Придобивки

• Интегрирано безбедносно решение
• Заштита и контрола на нивото на периметарот
• Заштита и контрола на нивото на крајната точка
• Подобрен мониторинг и увид
• Безбедна врска за далечински корисници
• Леснотија на управување
• Усогласеност со законодавството и стандардите
• Гаранција
• Поддршка