По 73 години постоење, Македонската филхармонија доби свој дом. Новото музичко светилиште што ќе започне да пишува нова историја на најстарата национална музичка институција во земјата. Современата концертна сала, изградена според глобално признати стандарди, е пример за тоа како треба да изгледа и да функционира просторот наменет за симфонискиот оркестар, претставувајќи ги симфониските дела на македонската музичка сцена.

Клиент:
Македонска Филхармонија
Индустрија:
Концертни дворани
Веб страна:
www.filharmonija.mk
Продукти и решенија: Системи за управување со објекти, безжична конекција, телефонија, компјутерска безбедносте

Предизвици

Системите за управување со објекти се витална компонента за секој објект. Тоа е систем за контрола на инфраструктурата, кој е инсталиран со цел да се направат безбедни и сигурни објекти. Системот овозможува централизирано управување со инфраструктурната опрема преку интегрирана апликација базирана на компјутер (софтвер БМС) и обезбедува операциите да се извршуваат ефикасно и безбедно. Дава пристап до контрола и следење на активности како што се вентилација, греење, осветлување, контрола на напојување, системи за пожар и безбедност, елеватори / лифтови, водоводни системи итн.

Телефонските решенија се еден од основните комуникациски методи во рамките на една организација, како и со надворешниот свет. Тие мора да обезбедат сигурност, приспособливост и флексибилност за идните интеграции.

Безжичните мрежни решенија им нудат на посетителите можност секогаш да останат поврзани, да сурфаат на Интернет или да бидат активни на социјални медиуми, давајќи им подобрено искуство на кое било место или јавен простор низ целиот свет. Системот кој обезбедува брза и сигурна врска, но и поддржува сценарија со висока густина, е клучен за јавно користената безжична мрежа.

Сајбер безбедноста е задолжителна во дигиталниот свет. Потребно е решение што нуди разноврсна заштита од различни видови закани, обезбедува контрола на пристапот до мрежата или мрежните системи и дава збогатена видливост преку извештаи и статистички податоци со цел да се заштити компаниската мрежа, податоците и уредите безбедни од било каков вид напади и злоупотреби.

Продукти и решенија

Системот за управување со објекти – централен систем за надзор, управување и автоматска контрола, дизајниран и инсталиран во објектот на Филхармонија го користи софтверскиот пакет BMS, со помош на софтверскиот пакет novaPro Open. Проектот опфаќа и управување со подно греење. Системот е поврзан со централниот систем за комуникации, управуван преку централниот компјутер, кој е децентрализиран, со опција да се контролира и рачно и локално. Целиот систем е графички прикажан на централниот компјутер, вклучително и сите параметри кои се неопходни за работа на секој од системите, со можност за нивно поединечно прилагодување. Приоритетите на операторите, со различни нивоа на пристап, се дефинирани на централниот компјутер. Сите мерења, вклучувајќи ги сите дискретни сигнали, како и сигналите што се користат за прилагодување, се прикажуваат визуелно, додека алармите и предупредувањата се запишуваат во база на податоци. Потребно е да се потврдат алармите за системот да може да се врати во автоматско работење (ако е отстранет статусот на алармот). Инсталирани се основни и апликативни програми за работа на системот. Системот ги има следниве задачи:
• Автоматско снимање, следење и контрола на работните процеси
• Собирање на сите важни параметри и состојби (мерење на температура, притисок и влажност, приказ на активни потрошувачи, аларми, приказ на работното време на одделни елементи …)
• Рано предупредување за потребно одржување на опремата
• Преддефинирани гранични вредности
• Автоматско управување со времето за заштеда на енергија
• Централен избор на режими на ладење или греење
• Способност за чување на податоци

Инсталирано е решение за телефонија од Alcatel-Lucent за да им обезбеди на вработените сигурен, скаларен и ефективен начин за комуникација во рамките на организацијата, и уште поважно, заинтересираните гости да поставуваат прашања или да резервираат билети преку услугата за резервации преку телефон.

Решението за безжична мрежа на EnGenius Networks се спроведува со цел да се подобри искуството на посетителите, нудејќи брза, стабилна и сигурна конекција низ целиот објект.

Инсталирано е решение за сајбер безбедност NGFW од партнерскиот бренд Sophos, за да се обезбеди максимална заштита и контрола на мрежата, уредите и податоците што минуваат низ неа.

Придобивки

• Енергетска ефикасност и намален ангажман на работна сила
• Преглед во реално време на системите и анализа на податоците, што овозможува моментално и навремено откривање на грешки и надминување на параметрите важни за работата на објектот
• леснотија на достапност до информации
• Создавање база на податоци за работа на системот, неопходна за техничко-економски анализи
• Ефективна употреба на персонал за одржување
• Рано откривање на проблеми
• Намалени ризици
• Интелигентно известување
• Поедноставена комуникација
• Позадоволни корисници и посетители
• Безбедност и сигурност