КАБТЕЛ беше носител на делот за кибербезбедност и безжични мрежи на 30. Министерски совет на Организацијата за безбедност и соработка во Европа – ОБСЕ. Настанот се одржа во Скопје на 29.11 – 30.11.2023 година, а на него присуствуваа околу 1000 делегати од 57 земји членки на организацијата и земји партнери, како и околу 300 новинари од целиот свет. Овој настан се одржа во рамките на претседавањето на Република Северна Македонија со ОБСЕ.

Клиент:
ОБСЕ
Индустрија:
Интернационални организации за безбедност
веб страна:
https://www.osce.org/event/mc_2023
Продукти и решенија:
Дигитална инфраструктура< Кибербезбедносно решение и безжична мрежа

Предизвици

Создавањето безбедна и дигитална инфраструктура со високи перформанси за конференција на ОБСЕ вклучуваше решавање на неколку предизвици:
Безбедносни предизвици: Спречување на кибер напади, приватност и усогласеност на податоците, контрола на пристап
Предизвици за изведба: висока густина на конференцијата, управување со пропусниот опсег, латентност и застој
Инфраструктурни предизвици: Воспоставување робусна, скалабилна дигитална инфраструктура на привремена основа за времетраење на конференцијата
Логистички и оперативни предизвици: координација со повеќе засегнати страни, решавање проблеми во реално време, едукација и поддршка на корисниците
Усогласеност со безбедносните стандарди

Проекти и решенија

Имплементираните решенија за кибербезбедност беа во согласност со најдобрите практики и безбедносни стандарди поставени од организација од рангот на ОБСЕ, покажувајќи ја посветеноста на КАБТЕЛ за усогласеност со кибербезбедноста на повисоко ниво.
Ублажување на ризиците од кибер напади: ефикасно отстранување на ризиците од кибер напади со спроведување робусни мерки за кибербезбедност, обезбедувајќи непречено функционирање на конференцијата и заштита на чувствителните информации.
Заштита на податоци: решенијата за кибербезбедност, вклучително и заштитните ѕидови, беа имплементирани за да се заштитат чувствителните податоци, обезбедувајќи ја доверливоста и интегритетот на информациите споделени за време на конференцијата.
Спречување на закани: Заштитниот ѕид одигра клучна улога во идентификувањето и минимизирањето на различни кибер закани, како што се малициозен софтвер, откупни софтвери и  фишинг напади, кои можеа да ја загрозат дигиталната инфраструктура на конференцијата.
Идентификација на аномалии: Заштитниот ѕид постојано го следеше мрежниот сообраќај за аномалии и потенцијални безбедносни прекршувања, овозможувајќи навремено откривање и одговор на потенцијални безбедносни инциденти.
Стабилна врска: WiFi решението обезбеди брза, стабилна и сигурна мрежна врска, овозможувајќи беспрекорна комуникација, соработка и пристап до основните ресурси без доцнење.
Мрежа со високи перформанси: Напредното WiFi решение понуди поврзување со голема брзина и ниска латентност, поддржувајќи ја комуникација во реално време и олеснувајќи ја непречената размена на информации.
Беспрекорни решенија за соработка: Сигурната и доверлива мрежа ја подобри ефикасноста на соработката меѓу учесниците на конференцијата, олеснувајќи ја непречената комуникација и координацијата на активностите.
Пристап до ресурси: Учесниците можеа лесно да пристапат до релевантните ресурси, документи, онлајн алатки и видео содржини без никакви проблеми со поврзувањето, придонесувајќи за порационализирана и попродуктивна конференција.

Зошто КАБТЕЛ?

Во КАБТЕЛ, нашата визија е да бидеме водечки снабдувач на иновативни и приспособени решенија за мрежна и кибербезбедност, охрабрувајќи ги бизнисите да работат безбедно и ефикасно во сè подигиталниот свет. Ние се стремиме да изградиме долгорочни партнерства со нашите клиенти, преку обезбедување на исклучителна сигурност, неспоредлива безбедност и континуирани иновации, обезбедувајќи го нивниот успех и мир на умот наспроти растечкиот пејсаж и софистицираност на кибер заканите.

Нашите основни компетенции вклучуваат:

 • Техничка експертиза и способности
 • Напредни безбедносни решенија
 • Сигурност на решенијата
 • Приспособливост и флексибилност
 • Репутација и искуство
 • Познавање на индустријата
 • Посветеност на извонредност

Нашиот фокус:

 • Напредни кибербезбедносни решенија
 • Континуирана поддршка и следење на регулаторната усогласеност и ризиците
 • Управување
 • Иновативни технолошки решенија
 • Фокус на клиентите

Придобивки

КАБТЕЛ одигра клучна улога во обезбедувањето на безбедноста и доверливоста на дигиталната инфраструктура за конференцијата на ОБСЕ во Република Северна Македонија. Со обезбедување на firewall и WiFi решенијата, КАБТЕЛ гарантираше безбедност, доверливост на мрежата, оперативна ефикасност, намалување на ризиците, усогласеност и репутација, што значително придонесе за успех на настанот.

Успешното обезбедување на дигиталната инфраструктура на конференцијата придонесе за позитивна репутација на Република Северна Македонија, покажувајќи ја посветеноста на експертизата во обезбедувањето сигурни и безбедни решенија.