Новиот VOLVO центар се наоѓа на главниoт автопати и е лесно достапен до сите посетители и корисници на услуги. Изграден е и опремен според врвни стандарди кои Volvo Truck Corporation ги применува на овој тип на објекти ширум Европа.

Клиент:
VOLVO Македонија
Индустрија:
Автомобилска индустрија
Продукти и решенија:
Интергрирани решенија

Предизвици

Интегрирано решение контрола на пристап, видео надзор, VOIP комуникациско решение, како и мрежна инфраструктура.

Продукти и решенија

Неколку безбедносни системи, како и комуникациска инфраструктура се интегрирани во објектот.

 • Систем за следење, пристап и детекција на контрола на работното време
 • Инсталација, имплементација, поставување и пуштање во работа на комплетен систем за видео надзор со комбинација на IP и AHD камери со цел целосно да се обезбеди надворешноста и внатрешноста на објектот. Системот за пристап има двојна контрола. Сите настани се следат централно преку софтвер инсталиран на компјутерот во сервер собата на објектот.
 • Противпожарен систем – Врз основа на потребите на објектот и според проектот, инсталиран е адресибилен противпожарен апарат според проектното решение за системот. Адресибилни детектори за пожар, адресибилни термички детектори, адресибилен прирачник. Поставен е аларм за пожар и адресибилна сирена за аларм за пожар како елементи на системот за рано откривање пожар, со целосна интеграција и имплементација на системот за противпожарен аларм.
 • Систем за детекција на гас – Системот за откривање гас се состои од 12 детектори за гас, односно 6 детектори за CO и 6 детектори за ТНГ, инсталирани во дел за сервисирање на објектот.
 • Инсталација на панично осветлување – Антипанично осветлување со насоки за безбедна евакуација на објектот.
 • Компјутерски и телефонски инсталации – Инсталација со CAT7 S-FTP кабел според корисничкиот проект. Поставени се и два RACK кабинети со целокупната опрема за функционалност на мрежата.

Зошто КАБТЕЛ?

 • КАБТЕЛ нуди целосно интегрирани решенија, конфигурирани базирани на потребите на клиентите, на принципот клуч на рака, вклучително и како следува: комуникациски решенија, LAN мрежи, wifi решенија, интернет безбедност (антивирусни решенија и заштитен ѕид, BMS (паметни решенија), електрични инсталации, контрола на пристап системи, системи за контрола на работното време, видео надзор, анти-панично осветлување, сето тоа интегрирано во мултифункционален поврзан систем со безброј функционалности за оптимално работа на повеќенаменски објекти. Сето ова е поддржано со одржување, гаранција и инсталација на клуч на рака принцип, обезбеден од специјалисти сертифицирани во повеќе области.

Придобивки

 • Брзо откривање на проблеми
 • Обезбедување и заштита на објектот
 • Навремено спречување на негативни ефекти
 • Намалување на бројот на дефекти
 • Безбедна евакуација на луѓе
 • Исполнување на законските прописи и стандарди
 • Организација на целата мрежа
 • Оптимална комуникација