Новиот VOLVO центар се наоѓа на главниoт автопати и е лесно достапен до сите посетители и корисници на услуги. Изграден е и опремен според врвни стандарди кои Volvo Truck Corporation ги применува на овој тип на објекти ширум Европа.

Клиент:
VOLVO Македонија
Индустрија:
Автомобилска индустрија
web page:

Продукти и решенија:
Интергрирани решенија

Неколку безбедносни системи, како и комуникациска инфраструктура се интегрирани во објектот.

  • Систем за следење, пристап и детекција на контрола на работното време
  • Инсталација, имплементација, поставување и пуштање во работа на комплетен систем за видео надзор со комбинација на IP и AHD камери со цел целосно да се обезбеди надворешноста и внатрешноста на објектот. Системот за пристап има двојна контрола. Сите настани се следат централно преку софтвер инсталиран на компјутерот во сервер собата на објектот.
  • Противпожарен систем – Врз основа на потребите на објектот и според проектот, инсталиран е адресибилен противпожарен апарат според проектното решение за системот. Адресибилни детектори за пожар, адресибилни термички детектори, адресибилен прирачник. Поставен е аларм за пожар и адресибилна сирена за аларм за пожар како елементи на системот за рано откривање пожар, со целосна интеграција и имплементација на системот за противпожарен аларм.
  • Систем за детекција на гас – Системот за откривање гас се состои од 12 детектори за гас, односно 6 детектори за CO и 6 детектори за ТНГ, инсталирани во дел за сервисирање на објектот.
  • Инсталација на панично осветлување – Антипанично осветлување со насоки за безбедна евакуација на објектот.
  • Компјутерски и телефонски инсталации – Инсталација со CAT7 S-FTP кабел според корисничкиот проект. Поставени се и два RACK кабинети со целокупната опрема за функционалност на мрежата.