rfid-data-podatocni-centri-kabtel.jpg
Automation BMS&automation news&blog Recommendations Solutions Автоматизација ИТ Решенија Кибер безбедност

Автоматизација на дата центри со RFID

Автоматизација на дата центри: Имплементирање на RFID технологијата за критични процеси

Неодамнешните истражувања покажуваат дека автоматизацијата на центрите за податоци со RFID следење може да ја зголеми продуктивноста 15 пати, а истовремено го намалува ангажманот на вработените околу залихата на средствата за дури 90 проценти.

Достапни се сеопфатни IoT решенија за автоматизација на центрите за податоци. Тие се дизајнирани да помогнат во идентификување, следење и обезбедување на ИТ средствaта со многу мала човечка интервенција. Како такви, се справуваат со предизвиците за зголемување на точноста на залихите и намалување на времето и физичкиот труд.

Баркодови во системите на центри за податоци

Баркодовите се испробано и проверено решение во синџирот на снабдување. Тие обезбедуваат директно решавање на едноставни прашања како што е планирањето на набавките. Во споредба со залихите на хартија, тие навистина претставуваат подобрување, но сепак имаат неколку ограничувања.

Тие првенствено се должат на природа на читање баркодови:
  • Фокусирање на бар кодот
  • Секој баркод да се чита поединечно
  • Долготрајност на процесот заради опсегот и начинот на отчитување
  • Податоците не може да се ажурираат во реално време.
Според направените анализи на потребното време на траење на пописи на 10000 ИТ средства резултатите се следни::
  • Со рачно пребројување: 50 часа
  • Баркод: 16 часа
  • RFID: 4 часа

Баркодовите се несоодветни за процесите на автоматизација на центрите за податоци, како што се идентификација и следење. Наместо баркодови, менаџерите на центрите за податоци и нивните ИТ вендори го предлагаат RFID.

Следење на средства со RFID во податочните центри

RFID овозможува прецизно сериско читање, автоматско скенирање низ критичните области како што се магацини, серверски соби. Безжичната технологија значи дека информациите за идентификација може да се собираат без потреба да се повлекуваат серверите од нивните рак кабинети, на далечина, и со голема брзина и точност. Покрај побрзите и попрецизни залихи на дата центрите, RFID овозможува видливост на средствата во реално време, што се овозможува подобрено управување со договорите за услуги и поедноставено известување за усогласеност. Искористувањето на средствата е подобрено со податоците во реално време низ локациите што се користат за ефективно распоредување. Безбедносни придобивки од добивањето информации во реално време за опремата што се движи во и надвор од одредени локации.

Регулативите наложуваат компаниите што одржуваат чувствителни податоци, како што се финансиските и здравствените евиденции да докажат дека ја поседуваат нивната опрема и имаат целосна контрола врз безбедноста на содржината на опремата. Следливоста на ниво на ставка, ревизорските траги и автоматското известување, сите придонесуваат за подобрување на усогласеноста, во текот на животниот циклус на ИТ средствата.

Вистинскиот RFID за вашиот data center менаџмент софтвер

Типичен систем за RFID центри за податоци се состои од ознаки и етикети, фиксни и рачни RFID читачи, а потоа и софтвер за споделување податоци со постоечките процеси и системи. Достапни се и RFID решенија кои се дизајнирани да одговараат на сите ИТ средства и уреди, во текот на нивниот животен  циклус.

Еден од најголемите предизвици за распоредување на RFID решението во центарот за податоци е големината на ознаката и поставувањето на тагови.

Достапни се различни големини, форми, опции за монтирање и нивоа на изведба на ознаки за RFID тагови. Ако имате какви било прашања или ви треба помош, слободно контактирајте го нашиот тим. КАБТЕЛ е пионер во индустрискиот РФИД, кој на пазарот нуди иновации кои овозможуваат напредни индустриски решенија за идентификација и автоматизација, со веќе имплементирани бројни custom-made решенија од областа на автоматизацијата и останатите сегменти на Индустриската револуција 4.0.