dali-na-vasiot-biznis-mu-treba-xdr
Cyber security News & Events news&blog Quick Tips Recommendations Solutions ИТ Решенија Кибер безбедност

Дали ви треба XDR решение?

Во последно време, сè повообичаено е да се советуваат големите организации да изберат XDR решенија за заштита на нивната инфраструктура. Сепак, многу луѓе не разбираат целосно што е XDR и што навистина прави. Во овој пост, ќе добиете информации за XDR за да ви помогнаме да сфатите дали вашата организација ќе има корист од негово имплементирање.
Што и недостасува на традиционалната заштита?

Традиционално, крајните точки – серверите и работните станици – беа најпрво заштитени од сајбер-закани, и на крајот ова стана фундаментален чекор кога станува збор за борба против сложените сајбер напади. Организациите исто така користеа основна мрежна заштита или инсталираа напредни алатки за заштита за да затворат само еден потенцијален вектор за напад – на пример, само на крајните точки (EDR решение) или мрежата (решение NTA), итн. Но, денешните сајбер криминалци сè повеќе преземаат мултивекторски пристап кон инсценирање на нивните напади, притоа користење на повеќе влезни точки во инфраструктурата, странично движење низ мрежата, различни тактики и техники за напад и социјален инженеринг. Сите овие фактори ја прошируваат површината на нападот и го отежнуваат истражувањето и одговорот. И за борба против ваквите видови сајбер напади, на организациите им беше потребна нова алатка со сеопфатен пристап за градење одбрана.

Што е XDR?

XDR е кратенка за „Проширено откривање и одговор“. „Проширено“ значи дека заканите се откриваат и поправаат не само на ниво на крајна точка (компјутери, лаптопи и сервери), туку и пошироко. Со други зборови, решението за откривање и одговор на крајна точка (EDR) кое е одговорно за откривање и спротивставување на заканите на ниво на крајни точки – основниот елемент на технологијата XDR – е дополнето со различни алатки за безбедност на информации. Покрај тоа, овие алатки се тесно интегрирани една со друга и додаваат дополнителни сценарија кои го зајакнуваат процесот на борба против сложените сајбер-закани.

Што вклучува XDR?

Видот и количината на алатки кои се поврзани со XDR решение директно, зависат од тоа колку алатки содржи даденото портфолио на продавачот и колку тие се интегрирани една со друга. Тоа може да бидат, на пример, производи дизајнирани да ја заштитат поштата, веб-страницата, мрежата, инфраструктурата во облак, идентитетот и така натаму. XDR, исто така, може да се интегрира со алатки за разузнавање закани – на пример, доводи на податоци за закани и платформа за управување со овие податоци (Платформа за разузнавање закани). XDR, исто така, може да го вклучи порталот со можности за пребарување за детали за сајбер заканите и пребарување на зависности. Тоа му дава на експертот за ИТ-безбедност дополнителен контекст, што е важно да се има кога се истражуваат сајбер инциденти. Генерално, денес концептот XDR е олицетворение на современиот економски тренд во безбедноста на информациите – екосистеми.

Дали спроведувањето на XDR значи дека сите наши претходни безбедносни напори беа залудни?

Не мора. Постојат два вида XDR решенија на пазарот: од ист производител, ако ја создавате вашата заштита од нула или ги надградувате производите што доаѓаат од еден вендор или хибридни решенија, кои овозможуваат интеграција со решенијата за безбедност на информации од трети добавувачи, така што без оглед на парите инвестирани претходно нема да бидат залудно потрошени.

Зарем XDR не е само уште еден маркетинг трик измислен од аналитичарите?

Не, токму спротивното: водечките компании за истражување на аналитичарите го препознаа концептот и името „XDR“ откако оваа категорија решенија беше креирана на пазарот. Концептот се појави како што еволуираа производите за безбедност на информации и потребите на пазарот. Овие денови, на клиентите им треба повеќе од унифициран сет на infosec алатки од истиот продавач. Тие, исто така, очекуваат и други придобивки од ова обединување – на пример, во форма на сценарија меѓу производи, автоматизација на процесите, заштеда на ресурси и намалување на обврските. Решението XDR ги опфаќа сите овие карактеристики.

Кои се бенефитите од имплементација на решение за XDR за бизнисите?

  1. Прво, во услови на глобален недостиг на експерти за информациска безбедност, XDR обезбедува холистичка заштита за проширена, променлива ИТ инфраструктура против пејзажот на сајбер-закани што брзо се развива.

2. Второ, XDR ги поедноставува работните места на оскудните ресурси како што се специјалисти за ИТ-безбедност и ги вклучува во процесот на работа со инциденти.

3. Трето, XDR помага да се минимизира средното време за откривање и средното време до одговор (MTTD и MTTR). Ова е од клучно значење за борбата против сложените закани и насочени напади, каде што брзите активности преземени од експертите за ИТ-безбедност ги намалуваат шансите на напаѓачите да ја постигнат својата цел и да нанесат финансиска штета или врз репутацијата организацијата. Така, дури и ако имате ограничени експертски ресурси, можете да ја заштитите вашата организација од сложени сајбер напади бидејќи XDR нуди:

  • Зголемена автоматизација;
  • Употреба на една конзола;
  • Единствена податочна езерска средина;
  • Блиска интеракција помеѓу iIT-безбедносните алатки како дел од XDR и заедничките сценарија;
  • Кохерентна слика за тоа што се случува во инфраструктурата;
  • Вградено збогатување со доверливи, релевантни разузнавачки податоци за закани;
  • Супериорна приоритизација на инцидентите;
  • Помалку лажно позитивни предупредувања.
Што доколку ви е потребно XDR решение?

Нашите безбедносни решенија на ниво на претпријатие кои работат заедно обезбедуваат XDR способности на експертите за сајбер безбедност на вашата компанија. Благодарение на беспрекорната интероперабилност, нашите решенија овозможуваат вашата организација да ги контролира сите клучни влезни точки во вашата инфраструктура, да ја зголеми видливоста и да обезбеди централизирана одбрана. Ако сакате да дознаете повеќе, контактирајте ги нашите специјалисти за сајбер-безбедност.