Во новиот логистички центар на KAM, КАБТЕЛ имплементираше решение за автоматизација на системот за ладење.

На вкупна површина од 60.000м2, во најголемиот логистички центар досега во Македонија, изграден по најсовремени стандарди, објектот се протега на простор од 16.000м2. Се наоѓа на само неколку километри од центарoт на Скопје. Располага со капацитет од 6.800 палети за суви продукти, како и 2.500 палети за замрзнати производи, овошје, зеленчук и свежо месо. Процесот на прием и чување на производите на посебни температурни режими, во соодветни комори како на пр. овошјето, зеленчукот, месото, чоколадите, млечните и длабоко замрзнатите производи, кои подлежат на строги контроли се еден од најважните сегменти од работењето.

Клиент:
KAM
Индустрија:
Прехрана
Веб страна:
kam.com.mk
Продукти и решенија: Автоматизација на системот за ладење

Предизвици

Целта на проектот – Автоматизација на системот за ладење во КАМ

Целта на проектот, кој КАБТЕЛ во соработка со компанијата Ваталко го има изведено во објектот, е автоматизирано 24/7 снабдување со потребни количини вода на системот за ладење за потребите на логистичкиот центар.

Главна задача на одделот БМС и автоматизација и мрежни решенија на КАБТЕЛ која што успешно ја реализираше, е автоматизирано следење и контрола на дистрибуција на потребно количество вода за потребите на системот за ладење. Снабдувањето со вода се извршува од три бунари со длабочина од 50м во кои Ваталко претходно има инсталирано потопни пумпи со моќност од 7.5 Kw.

Во секој од бунарите КАБТЕЛ има монтирано електрични ормари во кој се инсталирани фреквентни регулатори од реномираниот бренд HITACHI, со сета пропратна опрема, за да се овозможи безбедно работење на пумпите, а воедно е овозможена конекција со главниот ормар каде што се наоѓа HITACHI PLC контролер кој што е задолжен за менаџирање и контрола на секој од бунарите во еден заеднички  систем. Целиот процес се следи на операторскиот панел WEINTEK кој што е инсталиран на главниот управувачки ормар.

kabtel-kam-avtomatika-sistem-ladenje-1

Придобивки

Со ова решение и европските стандарди на работење е овозможена целосно автоматизирана контрола и следење на процесот без учество на човечки фактор, огромни заштеди, максимална ефикасност, како и активен придонес за заштита на животната средина. Имено, целосна оптимизација на повеќето процеси овозможуваат и  редуциран карбонски отпечаток во природата, со намалување на емисијата на CO2 во атмосферата за околу 900 тони.