rfid-kabtel-kathrein-1
Automation BMS&automation News & Events news&blog Recommendations WiFi Автоматизација ИТ Решенија

RFID технологија: пат до поефикасна компанија!

RFID технологија: пат до поефикасна компанија!

RFID технологијата (радио-фреквентна идентификација) иако постои од шеесетите, континуирано се развиваат нови области за примена на RFID. Денес има потенцијал да ја направи вашата компанија побрза, подобра и поефикасна во секојдневните обврски.

КАБТЕЛ нуди custom-made скалабилни RFID решенија за најразлични индустрии и бизниси.

RFID технологијата може да го потпомогне за зголемена ефикасност на вашиот бизнис на многу начини:
  • Идентификација на предмети: Брзо и лесно идентификувајте поединечни контејнери и нивната содржина или општиот товар складиран во магацинот со RFID технологија во контејнерскиот терминал.
  • Оптимизација на протокот на сообраќај: оптимизирајте го протокот на сообраќај во вашата област, користејќи интелигентни сообраќајно-телеметриски RFID системи, вклучувајќи, на пример, светлосни сигнални системи зависни од сообраќајот (LSA).
  • Иновативни решенија за паркирање: Овозможете им на клиентите да користат RFID технологија на паркиралишта за да паркираат без билети и без да бараат место за паркирање.
  • Ефикасно управување со возниот парк: користете RFID технологија за организирање на управување со возниот парк, што на овластените возачи им овозможува пристап без клуч до возилата и документите кои ги возеле и евиденција на користењето на возниот парк.
  • Оптимизирана администрација: Користете RFID технологија за да ја оптимизирате и автоматизирате администрацијата на лекови, дата центри и сл.
  • Автоматско производство: Користете RFID тагови на производите во производните процеси за да го документирате напредокот на производството. На овој начин, вашиот автоматизиран производствен систем препознава кога некој чекор е завршен и кога може да започне нов, и овозможува следење на процесите, планирење на залихите и набавките, оптимизација на процесите, редукција на работната сила, поефикасни процеси и повеќе кратни заштеди…

Ова се само неколку примери за тоа како RFID системите  можат да ги оптимизираат процесите. Има уште многу. Контактирајте н ѐ за да видиме како можеме да ја имплементираме RFID технологијата за раст на вашиот бизнис.

RFID системите се едноставни

RFID технологиите се системи на испраќач-приемник за безжична размена на податоци користејќи радио бранови. Испраќачот е обично RFID транспондер и податоците ги прима RFID читач.

Во зависност од фреквенцијата на пренос, се прави разлика помеѓу RFID системи кои работат со LF (ниска фреквенција), HF (висока фреквенција) и UHF (ултра-висока фреквенција). LF системите имаат релативно ниски стапки на пренос, но најниска подложност на пречки. При пренос на повисоки фреквенции, стапките на пренос се зголемуваат. Од друга страна, подложноста на пречки е нешто повисока. Посебна апликација е „Near Field Communication“ (NFC), RFID технологија за безжична размена на податоци, во која се користат мобилни уреди.

RFID

Се прави разлика помеѓу пасивни и активни RFID транспондери. Додека пасивните транспондери се снабдуваат со енергија од примените радио бранови, активните имаат свое напојување. Пасивните транспондери се поделени на транспондери само за читање, запишување еднаш за читање многу и за читање и запишување транспондери. Активните транспондери обично може да се читаат и пишуваат.

RFID читачи

Како и RFID транспондерите, читачите се исто така достапни за различни фреквентни опсези. Се прави разлика помеѓу стационарни и мобилни уреди, при што – во зависност од читачот – можно е да има многу различни растојанија помеѓу транспондер и РФИД читач.

Интеграција на системите на повисоко ниво

Системите предавател-приемник базирани на RFID технологиите можат да се интегрираат во системи на повисоко ниво. Во овие системи, на пример, софтверот може да ги документира и анализира податоците утврдени и пренесени преку транспондерот и читачот. KАБТЕЛ нуди иновативно софтверско решение CrossTalk.

RFID системите се подобри од баркодовите

За идентификација на објекти, RFID технологијата е многу подобра и поефикасна алтернатива на системите со баркодови. Го прави непотребен директниот контакт помеѓу испраќачот и примачот и го забрзува преносот на податоци. Радио брановите продираат и во бројни материјали, правејќи го преносот на податоци со помош на RFID систем високо отпорен на пречки.

Во КАБТЕЛ, можете да го добиете токму RFID системот што најмногу одговара на вашите потреби за зголемена ефикасност, продуктивност и заштеди.

Како искусен партнер на нашите клиенти, ние не обезбедуваме само соодветен хардвер и софтвер за ефикасни RFID системи, туку и проектирање, инсталација, интеграција со останатите системи, но и обуки и одржување на истите.