rfid-kabtel-kathrein-vitaminka-brilijant
BMS&automation news&blog Recommendations RFID Solutions Success Stories Автоматизација

Добрите и лошите страни на RFID технологијата за магацини

Добрите и лошите страни на RFID теxнологијата за магацини

За да успее секој логистички бизнис, од примарна важност е да се има робусна мрежа на синџирот на снабдување. Логистичките бизниси можат да ја искористат технологијата за да создадат силен синџир на снабдување преку зајакнување на различните аспекти на управувањето со средствата, управувањето со складиштето и транспортот. Употребата на IoT за управување со секојдневните деловни операции сега станува потреба, па на RFID се гледа како ефикасна, исплатлива алатка во овој поглед.

Што е IoT?

Интернетот на нештата (IoT) е паметна мрежа уреди за комуникација, пренос и примање податоци преку интернет.

Што е RFID?

Радиофреквенција идентификација на  или RFID е AIDC технологија (Технологија за автоматска идентификација и снимање на податоци), која е способна за автоматско снимање на податоци и идентификација преку радиофреквентни сигнали.

Користи RFID ознака, RFID читач и антена за да ја постигне оваа задача.

РФИД за управување со магацини и синџири на снабдување

Управувањето со магацини е суштински дел од синџирот на снабдување и логистичките бизниси. Тоа вклучува следење на средствата во складиштето, инвентарот, нивното движење, видливост, следење и надополнување на залихите.

Употребата на RFID во управувањето со магацини може повеќекратно да ја зголеми ефикасноста. Kои се добрите и лошите страни на RFID во управувањето со магацини и синџири на снабдување?

Постојат различни предности за користење на RFID технологијата за управување со складиштета.

1. Зголемена видливост на средствата

Со употреба на RFID ознаките може значително да се зголеми видливоста на средствата во магацинот и да се олесни и забрза нивното следење.

2. Засилена контрола на залихите

RFID може да ја подобри и контролата на залихите. Со следење на движењето на средствата и водење евиденција за средствата кои влегуваат или излегуваат од објектот, вработените можат да водат точни податоци за истите.

3. Надополнување на залихите

Со користење на RFID, менаџерот на залихи може да нарача брзо надополнување на средствата во пописот, без никакво одлагање.

4. Прогнозирање на залихи со помош на РФИД

Употребата на RFID системот во магацини, исто така, може да овозможи прогнозирање на залихите. Огромната количина на податоци собрани преку RFID системот може да се анализира со помош на предвидлива аналитика и може да се генерираат увиди, кои не само што помагаат при предвидување на залихите, туку помагаат и за брзо одлучување за понатамошни чекори.

5. Намалени загуби

Загубите поради недостапноста на залихите или прекумерните залихи може да се спречат со овозможување на лесно и навремено движење на средствата низ складиштето. RFID може да ги елиминира и можностите за човечки грешки и загубите што произлегуваат од нив.

6. Зголемена продуктивност

Употребата на RFID во управувањето со синџирот на снабдување исто така ја зголемува продуктивноста, заштедувајќи му време на персоналот со избегнување на рачното броењето и следењето на залихите, кое може да се искористи за останати работни активности.

RFID, исто така, може да обезбеди навремена испорака на предвидените пратки, преку поддршка на мрежите на синџирот на снабдување.

Недостатоци на користењето на RFID во складиштета и управувањето со синџирот на снабдување

RFID има капацитет да скенира стотици RFID ознаки одеднаш и може да води евиденција за истите, без никаква грешка. Иако RFID технологијата има капацитет да ја зголеми продуктивноста и да ги намали грешките, автоматизацијата има и свои недостатоци. Еден од нив е намалена потреба за вработени, но тоа во време на недостиг на работна сила е голема предност.

RFID, исто така, побарува дополнителни инвестиции во интернет мрежата за подбрување на севкупната видливост во многу големи магацини.