КАБТЕЛ-обезбеди-firewall-и-wifi-решенија-конференција-OSCE--Македонија
Cyber security News & Events news&blog Recommendations Solutions Success Stories WiFi Бекап ИТ Решенија Кибер безбедност

КАБТЕЛ обезбеди Firewall и Wi-Fi решение на конференцијата на ОБСЕ

КАБТЕЛ, беше носител на делот за кибербезбедност (Firewall решение) и безжични мрежи на 30 -тиот министерски совет на Организацијата за безбедност и соработка во Европа – ОБСЕ, на кој учествува околу 1000 делегати од 57 земји членки на Организацијата и земји партнери, како и околу 300 новинари од целиот свет, кој се одржа во Скопје на 29 и  30 Ноември годинава, а во рамките на претседавањето на Република Северна Македонија со ОБСЕ.

КАБТЕЛ-обезбеди-firewall-и-wifi-решенија-конференција-OSCE
Дел од тимот на КАБТЕЛ

Со своите решенија, КАБТЕЛ придонесе за севкупниот успех, ефикасност и безбедност на настанот, со следниве придобивки:

  1. Гаранција за безбедност:
  • Заштита на податоци: Решенијата за сајбер безбедност, вклучително и заштитните ѕидови, помагаат во заштитата на чувствителните податоци од неовластен пристап, обезбедувајќи доверливост и интегритет на информациите разменети за време на конференцијата.
  • Спречување на закани: Заштитниот ѕид одигра клучна улога во спречувањето и ублажувањето на различни кибер закани, како што се малициозен софтвер, откупни и фишинг напади, кои би можеле да ја компромитираат дигиталната инфраструктура на конференцијата.
  1. Доверливост на мрежата:
  • Стабилна поврзаност: WiFi решението придонесе за стабилна и сигурна мрежна конекција, осигурувајќи дека учесниците можат да комуницираат, соработуваат и да пристапуваат континиурано до потребните ресурси.
  • Високи перформанси: Напредното WiFi решение обезбеди поврзување со голема брзина и ниска латентност, поддржувајќи ја комуникацијата во реално време и овозможувајќи беспрекорната размена на информации.
  1. Оперативна ефикасност:
  • Непречена соработка: сигурната и доверлива мрежа ја подоби ефикасноста на соработката меѓу учесниците на конференцијата, олеснувајќи ја непречената комуникација и координација на активностите.
  • Пристапност до ресурси: учесниците можеа да пристапат до релевантните ресурси, документи и онлајн алатки, како и видео содржини без проблеми со поврзувањето, придонесувајќи за порационализирана и попродуктивна конференција и олеснето информирање за истата.
         4. Ублажување на ризиците:

     • Идентификување аномалии: огнениот ѕид го следеше мрежниот сообраќај за аномалии и потенцијални безбедносни прекршувања, овозможувајќи навремено откривање и одговор на потенцијлните безбедносни инциденти.

     • Ублажување на опасноста од сајбер напади: со имплементирање на силните мерки за кибербезбедност, решенијата на КАБТЕЛ обезбедија ублажување на ризиците од кибер  напади, кои би можеле да ја нарушат конференцијата или да ги компромитираат чувствителните информации.

        5. Усогласеност и репутација:

      • Усогласеност со безбедносните стандарди: Обезбедените решенија за кибербезбедност се усогласени со најдобрите практики и безбедносни стандарди, поставени од организации од рангот на ОБСЕ, покажувајќи ја посветеност на усогласеноста со сајбер-безбедноста на организацијата.

      • Зголемена репутација: успешното обезбедување на дигиталната инфраструктура на конференцијат, придонесе за позитивна репутација за Република Северна Македонија, покажувајќи ја посветеноста на експертизата во обезбедувањето сигурни и безбедни решенија.

        6. Приспособување и приспособливост:

     • Прилагодени решенија: КАБТЕЛ понуди custom-made решениe за кибербезбедност и WiFi, врз основа на специфичните потреби и барања на конференцијата на ОБСЕ, обезбедувајќи соодветно ниво и пристап кон безбедноста.

     • Приспособливост: Изведенате флексибилни и приспособлива инфраструктура, лесно можеше да се преконфигурира и да се приспоси на растечките потреби на конференцијата, како што се зголемениот број учесници, уреди или конференциски предизвици од највисоко ниво.

Генерално, со обезбедување на заштитниот ѕид за кибербезбедност и WiFi решенето, КАБТЕЛ одигра витална улога во создавањето безбедна, ефикасна и доверлива дигитaлна средина за конференцијата на ОБСЕ  под покровителство на Република Северна Македонија, што на крајот придонесе за успехот на настанот.